Psychologie jídla a stravování – 2. část
30. ledna 2021

Co rozumět pod pojmem psychologie výběru jídla?

Jde o teorii výběru a konzumace potravin a nápojů s ohledem na to co, jak, kdy, kde a s kým lidé jedí za současného zkoumání ostatních aspektů stravovacích návyků.

Výběr jídla

  • vyjadřuje preference a specifické významy, které stravě v průběhu našeho života přiřazujeme, a hraje tak důležitou roli v symbolických, ekonomických a sociálních aspektech života;
  • určuje, které živiny a další látky vstupují do těla a následně ovlivňují zdraví, nemocnost a úmrtnost;
  • je důležitým mechanismem obchodu, když vytváří konkrétní spotřebitelskou poptávku v potravinářském průmyslu, který vyrábí, zpracovává a distribuuje specifické suroviny.

Škála faktorů potenciálně zapojených do procesu výběru potravin je rozsáhlá a různorodá. Model procesu výběru potravin zahrnuje tři hlavní komponenty:

  • životní průběh;
  • vlivy prostředí;
  • osobní stravovací systém.

Uvedené faktory fungují nejen společně, ale také zpětnovazebně. To znamená, že se ovlivňují navzájem a že mezi nimi existují společné atributy, což se posléze významně promítá do psychologického procesu. Abychom mohli nahlédnout současnou situaci stravovacích návyků, je nutné prozkoumat všechny tyto atributy a rozpoznat míru jejich vlivu.

Výběr jídla, který mj. ovlivňují aktuální stravovací návyky, velmi často souvisí s našimi předchozími zkušenostmi z dětství a dospívání. Klíčovou součástí modelu tak je „životní cesta“ nebo životní průběh. Dále to jsou různé subjektivní a objektivní faktory související právě s našimi minulými zkušenostmi, ale i se současnou individuální a kolektivní zkušeností či socioekonomickou situací. Výsledkem je třetí komponenta modelu, a sice osobní stravovací systém, jenž propojuje výše uvedené faktory, ale zároveň je samostatnou jednotkou. Tu lze dále zkoumat a dle vlastní vůle upravovat s ohledem na aktuální požadavky, např. na redukci hmotnosti.

Jakou roli hraje psychologie výběru jídla při hubnutí?

Snahy o prevenci nebo léčbu nadváhy a obezity obvykle vyžadují určitý stupeň kontroly nad výběrem potravin, včetně rozhodnutí, co a v jakém množství vlastně jíst. Jedinci s nadváhou a obezitou vykazují tendenci k větší oblibě a výběru energeticky bohatých potravin, které mohou sekundárně přinášet libé pocity a úlevu na psychické úrovni. Potíže s kontrolou hmotnosti mohou za určitých okolností souviset právě s touto motivací k jídlu. Jídlo se v takových případech stává jistou formou úniku od každodenního stresu, uvolněním, náplní volného času apod. Dlouhodobější řešení ve formě cílených redukčních programů pro udržování hmotnosti, která rovněž zahrnují psychologické konzultace, mohou zprostředkovat účinné změny osobního stravovacího systému a nastartovat tím i kýženou redukci hmotnosti.

V příštím díle seriálu se budeme věnovat psychologii sociálního stravování.

Mgr. et Mgr. Dagmar Halo

Jak se vám článek líbil?

Klikněte na palec a hlasujte

Průměrné hodnocení 2.5 / 5. Počet hlasů: 2

Ještě nikdo nehlasoval

AUTOR
amca

Mohlo by Vás také zajímat
><

Všichni musíme bojovat

Setkali jsme se s Markem Vašutem na lékařské konferenci České obezitologické společnosti v Plzni. Odpověděl nám na pár otázek a možná vás jeho...

Jak na předsevzetí aneb jak si vytvořit zdravý a udržitelný návyk

Kolikrát jste si řekli, že chcete něco ve svém životě změnit, ale nevěděli jste jak? Kolikrát jste se o změnu pokoušeli, ale nepodařilo se vám to?...

KDO JE KDO aneb kdo vám opravdu poradí se změnou životního stylu

Životní styl 21. století je spojen s nadváhou a obezitou. Nepoměr mezi lidmi schopnými poskytnout kvalifikovanou pomoc a těmi, kteří ji potřebují,...

Po výrazné redukci hmotnosti se může změnit víc než jen číslo na váze…

Ať už je redukce hmotnosti dosaženo konzervativní cestou nebo pomocí bariatrie, změna vzezření, tělesných proporcí a velikosti oblečení se promítá také do vnímání a prožívání.

Psychologie jídla a stravování – 1. část

Tentokrát jsme si pro vás připravili seriál o psychologii jídla a stravování. Na úvod se dozvíte, jakým způsobem můžeme psychologii uplatnit v...

><
Aktuality

><
obesity news online

><
Potřebujete poradit?

kontaktujte nás

><
čas pro zdraví

><
oberisk

><
nol nakladatelství

Vše o zdravém životním stylu a hubnutí v papírové podobě.