Psychologie jídla a stravování – 2. část

Datum: 30. 01. 21

Co rozumět pod pojmem psychologie výběru jídla?

Jde o teorii výběru a konzumace potravin a nápojů s ohledem na to co, jak, kdy, kde a s kým lidé jedí za současného zkoumání ostatních aspektů stravovacích návyků.

Výběr jídla

  • vyjadřuje preference a specifické významy, které stravě v průběhu našeho života přiřazujeme, a hraje tak důležitou roli v symbolických, ekonomických a sociálních aspektech života;
  • určuje, které živiny a další látky vstupují do těla a následně ovlivňují zdraví, nemocnost a úmrtnost;
  • je důležitým mechanismem obchodu, když vytváří konkrétní spotřebitelskou poptávku v potravinářském průmyslu, který vyrábí, zpracovává a distribuuje specifické suroviny.

Škála faktorů potenciálně zapojených do procesu výběru potravin je rozsáhlá a různorodá. Model procesu výběru potravin zahrnuje tři hlavní komponenty:

  • životní průběh;
  • vlivy prostředí;
  • osobní stravovací systém.

Uvedené faktory fungují nejen společně, ale také zpětnovazebně. To znamená, že se ovlivňují navzájem a že mezi nimi existují společné atributy, což se posléze významně promítá do psychologického procesu. Abychom mohli nahlédnout současnou situaci stravovacích návyků, je nutné prozkoumat všechny tyto atributy a rozpoznat míru jejich vlivu.

Výběr jídla, který mj. ovlivňují aktuální stravovací návyky, velmi často souvisí s našimi předchozími zkušenostmi z dětství a dospívání. Klíčovou součástí modelu tak je „životní cesta“ nebo životní průběh. Dále to jsou různé subjektivní a objektivní faktory související právě s našimi minulými zkušenostmi, ale i se současnou individuální a kolektivní zkušeností či socioekonomickou situací. Výsledkem je třetí komponenta modelu, a sice osobní stravovací systém, jenž propojuje výše uvedené faktory, ale zároveň je samostatnou jednotkou. Tu lze dále zkoumat a dle vlastní vůle upravovat s ohledem na aktuální požadavky, např. na redukci hmotnosti.

Jakou roli hraje psychologie výběru jídla při hubnutí?

Snahy o prevenci nebo léčbu nadváhy a obezity obvykle vyžadují určitý stupeň kontroly nad výběrem potravin, včetně rozhodnutí, co a v jakém množství vlastně jíst. Jedinci s nadváhou a obezitou vykazují tendenci k větší oblibě a výběru energeticky bohatých potravin, které mohou sekundárně přinášet libé pocity a úlevu na psychické úrovni. Potíže s kontrolou hmotnosti mohou za určitých okolností souviset právě s touto motivací k jídlu. Jídlo se v takových případech stává jistou formou úniku od každodenního stresu, uvolněním, náplní volného času apod. Dlouhodobější řešení ve formě cílených redukčních programů pro udržování hmotnosti, která rovněž zahrnují psychologické konzultace, mohou zprostředkovat účinné změny osobního stravovacího systému a nastartovat tím i kýženou redukci hmotnosti.

V příštím díle seriálu se budeme věnovat psychologii sociálního stravování.

Mgr. et Mgr. Dagmar Halo

Jak se vám článek líbil?

Klikněte na palec a hlasujte

Průměrné hodnocení 2.5 / 5. Počet hlasů: 2

Ještě nikdo nehlasoval

><
Může vás také zajímat

Není dieta jako dieta

Není dieta jako dieta

Když se řekne dieta, většině z nás se vybaví různé módní diety slibující rychlý a jednoduchý návod, jak dosáhnout štíhlé postavy. Co ale slovo dieta vlastně znamená?

Sýry – jakou roli hrají ve výživě?

Sýry – jakou roli hrají ve výživě?

Sýry patří mezi mléčné výrobky, které se pro svoje příjemné senzorické vlastnosti – chuť a vůni – konzumují již stovky let. Jejich obliba v moderní společnosti stoupá, ….