Rozhovor s prof. MUDr. Martinem Prázným CSc., Ph.D.

Rozhovor s prof. MUDr. Martinem Prázným CSc., Ph.D.

Prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. vystudoval 1. lékařskou fakultu UK. Od roku 1997, kdy studia dokončil, působí na 3. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze, kde je vedoucím lékařem Diabetologického centra VFN a lůžkového oddělení zaměřeného na léčbu pacientů s...