Obesity News

Přidružená onemocnění

DIABETICKÁ DIETA – není třeba se jí bát

DIABETICKÁ DIETA – není třeba se jí bát

10. 4. 2019

Mgr. Aneta Sadílková

Diagnózou cukrovky 2. typu se nemusí hned změnit vše ze dne na den. Přesto patří dieta mezi základní léčebně postupy a preventivní opatření pozdějších komplikací, kterých se nakonec většina diabetiků obává. Cukrovka 2. typu je často doprovázena nadváhou a obezitou, a i z toho je zřejmé, že především vyšší příjem tuků může za to, že vlastní inzulín nefunguje tak jak má a nedokáže zpracovat příjem cukrů, především jednoduchých, které je pak potřeba také omezit. Celý článek zde.

Cvičení s cukrovkou po bariatrickém výkonu a vývoj váhy

Cvičení s cukrovkou po bariatrickém výkonu a vývoj váhy

10. 4. 2019

Redakce

Operační výkon dramaticky změní celý metabolismus v těle i nezávisle na poklesu hmotnosti. Často dochází k úplnému vymizení (remisi) cukrovky. I proto se někdy používá pojem tzv. metabolická chirurgie. Neplatí to ale vždy, zvláště u lidí, kteří mají cukrovku již mnoho let a dlouhodobě neuspokojivě kompenzovanou a jsou léčeni inzulínem, protože jejich slinivka už nedokáže adekvátní množství inzulínu vytvořit. K významnému zlepšení, ale dochází prakticky u všech. Celý článek zde.

OBEZITA, CUKROVKA a ATEROSKLERÓZA – to je, oč tu běží…

OBEZITA, CUKROVKA a ATEROSKLERÓZA – to je, oč tu běží…

10. 4. 2019

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Snižování hmotnosti, dobrá kompenzace, resp. léčba cukrovky jsou jedním z hlavních předpokladů pro zpomalení procesu aterosklerózy, která běží zhruba již od adolescence u každého jinak rychle. Výskyt onemocnění jako zvýšená hladina cholesterolu, ale i nadváha či obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak, nízká pohybová aktivita, mohou způsobit, že se tento proces urychluje, a tak i při současné moderní medicíně se setkávám s projevy aterosklerózy jako infarkt myokardu nebo cévní mozková příhod u lidí po 40. roce ale i dříve. Celý článek zde.

CHRÁPÁNÍ BRZDÍ HUBNUTÍ!

CHRÁPÁNÍ BRZDÍ HUBNUTÍ!

6. 12. 2018

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

V ambulanci je potkáváme často. Pacienti s obezitou, pospávající a na první pohled velmi unavení. Většina kolemjdoucích si myslí, že jsou jenom tlustí a proto nevýkonní. Jen menší část lidí si uvědomí, že může jít o závažné a doslova život ohrožující onemocnění, tzv. syndrom spánkové apnoe. Celý článek zde.

NADVÁHA, OBEZITA A CUKROVKA

NADVÁHA, OBEZITA A CUKROVKA

16. 10. 2018

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

V posledních 40 letech platíme daň z blahobytu. Dostatek energetických zdrojů a omezení fyzické práce vede k tomu, že došlo k významnému zvýšení počtu obézních, ale i diabetiků. Je nepochybné, že za to můžou i geny, které byly pro minulá století pro naší populaci výhodou. Celý článek zde.

eHealth, telemedicína a cukrovka

eHealth, telemedicína a cukrovka

16. 10. 2018

Redakce

Moderní prvky telemedicíny jsou nadějí pro léčbu nejen cukrovky, ale například i obezity či kardiovaskulárních onemocnění. Telemedicína je charakterizována přenosem dat na dálku, jejím shromažďováním, eventuálně vyhodnocováním. Může velmi dobře pomoci, ale stejně tak zkomplikovat celý proces léčby. Celý článek zde.

CUKROVKA A LEDVINY

CUKROVKA A LEDVINY

16. 10. 2018

MUDr. Ondřej Mikeš

Jedním z důležitých orgánů, které mohou být postiženy při dlouhodobě špatné kompenzaci cukrovky, jsou ledviny. Postižení ledvin (nefropatie) patří mezi základní komplikace cukrovky a může se projevit i poměrně brzy po diagnóze cukrovky. K rozvoji tzv. diabetické nefropatie přispívá především špatně kompenzovaný krevní tlak a obezita. K relativně prudkému zhoršení může dojít při neadekvátním pitném režimu, zvláště v létě, kdy u již porušených ledvin může dojít k jejich selhání. V konečné fázi může vést diabetická nefropatie až k úplnému selhání ledvin a potřebě dialýzy. Celý článek zde.

Stravování při postižení ledvin u cukrovky

Stravování při postižení ledvin u cukrovky

16. 10. 2018

Redakce

Postižení ledvin je jedním z největších strašáků u pacientů s cukrovkou. I proto jsou ledviny často vyšetřovány. Vyšetření zahrnuje sledování tzv. dusíkových metabolitů (urea-močovina a kreatinin) v krvi a množství bílkoviny v moči jako tzv. albuminurie, resp. mikroalbuminurie. Pokud se objeví bílkovina v moči u diabetiků, znamená to, že může docházet k poškozování ledvin, které může skončit až kompletním ledvinným selháním s nutností pravidelné dialýzy, často jen s minimální šancí na transplantaci ledvin. Celý článek zde.

Pohyb u postižení ledvin

Pohyb u postižení ledvin

16. 10. 2018

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Postižení ledvin u diabetiků je poměrně časté. Není výjimkou, že se objeví již velmi brzy po diagnóze cukrovky. Onemocnění je zpočátku bezpříznakové, charakteristické jen zvýšenou hodnotou tzv. dusíkových metabolitů urea a kreatininu a přítomností bílkoviny v moči. Nicméně už v tomto stádiu je potřeba uzpůsobit nejen dietu, ale i pohybovou aktivitu. Celý článek zde.

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK – nemoc, která nebolí, ale může i zabít!

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK – nemoc, která nebolí, ale může i zabít!

7. 8. 2018

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Vysoký krevní tlak je jedno z nejčastějších onemocnění, které řadíme mezi tzv. civilizační onemocnění. Onemocnění s sebou přináší rozvoj civilizace spolu se zvyšováním hmotnosti, omezením pohybu a stresovým prostředím, ale i významným prodloužením věku, ke kterému došlo v posledních 40 letech. Je to jedno z nejvíce podceňovaných onemocnění, které může probíhat dlouho bezpříznakově, ale je jedním z hlavních rizikových faktorů aterosklerózy. Ta často může skončit infarktem, cévní mozkovou příhodu nebo i jinou komplikací, která může být i fatální. Celý článek zde.

Dieta při vysokém krevním tlaku

Dieta při vysokém krevním tlaku

7. 8. 2018

Mgr. Aneta Sadílková

Vysoký krevní tlak patří mezi onemocnění, u kterých tvoří úprava životního stylu nezbytnou součást prevence a léčby. Nejdůležitějším opatřením je nekuřáctví a pravidelná pohybová aktivita. Zlepšení stravovacích návyků však také výrazně ovlivňuje celkový zdravotní stav a hodnoty krevního tlaku. V rámci úpravy skladby jídelníčku je třeba se zaměřit především na snížení množství konzumované soli, resp. sodíku, alkoholu a živočišných tuků, naopak žádoucí je navyšovat příjem draslíku a vlákniny obsažené v ovoci, zelenině, luštěninách a ořechách. U osob s nadváhou a obezitou je důležitým opatřením také redukce hmotnosti. Snaha je o docílení úbytku váhy o 5-10 %, a to mírným snížením příjmu energie za současného navýšení pohybové aktivity. Již samotné omezení soli vede k tomu, že redukční dieta se lépe snáší. Celý článek zde.

Pohyb s vysokým krevním tlakem

Pohyb s vysokým krevním tlakem

7. 8. 2018

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Pravidelná pohybová aktivita je nejlepším preventivním opatřením proti vysokému krevnímu tlaku, ačkoliv i někteří aktivní sportovci trpí vysokým krevním tlakem. Zdá se, že pohybová aktivita dokáže nahradit jeden lék na obezitu, resp. snižuje krevní tlak o 2-5 mmHg. Je-li tato pohybová aktivita doprovázena snížením hmotnosti, byť i mírným, může být pokles ještě větší. Celý článek zde.

ČAS PRO ZDRAVÍ – Monitorování krevního tlaku doma

ČAS PRO ZDRAVÍ – Monitorování krevního tlaku doma

7. 8. 2018

Redakce

Měření krevního tlaku v praxi je poměrně složité. Při měření u lékaře se obvykle doporučuje minimálně deset minut klidu, každá minuta čekání většinou klidu nedodá. Někdy naopak pacient přijde pozdě. Naměřené hodnoty jsou tak velmi často vyšší než ve skutečnosti. Stres ze zdravotnického prostředí může být také příčinou vzestupu. Jak tedy zjistit krevní tlak v domácích podmínkách? Jednou z možností je měřit si ho na domácím přístroji, který by ale měl mít ověřená měření, při kterých dojde ke shodě s lékařskými přístroji. Celý článek zde.

ČR zemře 50 % lidí v důsledku cévní choroby

ČR zemře 50 % lidí v důsledku cévní choroby

30. 4. 2017

Renata Malinová

Ateroskleróza je v České republice příčinou většiny nejčastějších smrtelných onemocnění, zejména infarktu a mozkové příhody. V důsledku cévní choroby umírá zhruba polovina ze všech zemřelých. Jak se chránit? Nekuřte, nejezte tučné maso a uzeniny a choďte na preventivní prohlídky. Systém preventivních prohlídek je u nás výborně vyvinutý, ale chodí na ně sotva čtvrtina dospělých, konstatuje Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. z 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Celý článek zde.

Ateroskleróza nemoc 20.–21. století

Ateroskleróza nemoc 20.–21. století

30. 4. 2017

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Ateroskleróza je proces, kdy se v cévní stěně ukládá cholesterol. To vede k zúžení cévní stěny až může dojít k postupnému závěru tzv. koronárních tepen a tedy k infarktu myokardu. Za určitých podmínek může dojít k rychlému uzávěru, který je způsoben zvýšením srážlivosti v místě zúžení. Jak ale předcházet ateroskleróze, která prostřednictvím infarktů, cévních mozkových příhod a dalších onemocnění nejvíce zkracuje život? Celý článek zde.

Zákeřná ateroskleróza: Léta nenápadná, pak způsobí infarkt během vteřin

Zákeřná ateroskleróza: Léta nenápadná, pak způsobí infarkt během vteřin

30. 4. 2017

Renata Malinová

Ateroskleróza je zánětlivý proces, který způsobují lipidové (tukové) částice a který může v našich tepnách probíhat i desítky let bez povšimnutí. A pak, zdánlivě z ničeho nic, dojde v plátu v cévní stěně k prasklině. Vzniká krevní sraženina, která během několika desítek vteřin uzavře tepnu a způsobí infarkt nebo mozkovou příhodu. Hlavní rizikové faktory jsou kouření, vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak a cukrovka, říká Doc. JAK ZÁVAŽNÁ JE ATEROSKLERÓZA MUDr. Jan Piťha, CSc. z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Celý článek zde.

Osteoporóza

Osteoporóza

30. 4. 2017

Mgr. Sylva Janečková (Fojtů)

Cvičení je jednou ze součástí prevence proti vzniku nebo zhoršování již vzniklé osteoporózy. Někdy je cvičení bráno jak nebezpečná věc, která může pacientův stav zhoršit – opak je pravdou. Cvičení je součástí léčby pacientů s osteoporózou. Cvičení svalové síly, udržení hybnosti kloubů a psychická pohoda udržují svalový korset pevnější. Celý článek zde.

OKÉNKO LÉKÁRNÍKA

OKÉNKO LÉKÁRNÍKA

30. 1. 2017

Mgr. Renáta Chourová

„Existuje mnoho různých přípravků na hubnutí. Nyní v lednu mi neustále něco nabízejí. Lékaři mi však často zdůrazňují, že mám vyhledávat spíše léky než „jen“ doplňky stravy. Mohli byste mi vysvětlit, jaký je mezi tím rozdíl?! Děkuji Jana M“ Celý článek zde.

Význam pohybu při léčbě hypertenze

Význam pohybu při léčbě hypertenze

5. 11. 2016

Ing. Bc. Ivana Pražanová

Rozhovor s panem doktorem Zelinkou probíhal v Košířích, kam pan docent přijel na kole, aby nepřišel o svoji pravidelnou dávku pohybu. Celý článek zde.

Správné monitorování glykémie zachraňuje zdraví i život

Správné monitorování glykémie zachraňuje zdraví i život

10. 4. 2016

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Měření hodnot hladiny cukru v krvi, tedy glykémie, je zcela zásadní pro správnou kompenzaci diabetu. Díky němu víme, jaký vliv na organismus má dieta i pohybová aktivita. Glykémii ale ovlivňuje i řada dalších faktorů jako léky, stres, nemoci… Celý článek zde.

Diabetici a sport – hýbejte se bezpečně a efektivně!

Diabetici a sport – hýbejte se bezpečně a efektivně!

10. 4. 2016

Redakce

Pravidelné aktivní cvičení prospívá i diabetikům. Nesmíme ale zapomínat, že pro organismus představuje poměrně velkou zátěž. Především zpočátku, zvláště když nejsme na pravidelný pohyb zvyklí, může docházet ke značným výkyvům cukru v krvi. Celý článek zde.

O cukrovce letem světem, aneb co o ní víme?

O cukrovce letem světem, aneb co o ní víme?

20. 11. 2015

Dagmar Černá, MUDr. Marta Šimůnková

V minulých měsících jsme vás postupně seznamovali s tématy, jimiž se zabývá projekt Konverzačních map. Tato edukační pomůcka byla vypracována pro lidi, u nichž byl zjištěn diabetes mellitus (cukrovka), aby pacienti své nemoci lépe rozuměli, pamatovali si o ní více informací, a tím pádem ji i lépe zvládali. Účinná léčba cukrovky totiž předpokládá aktivní účast diabetika, proto je tato pomůcka, která se využívá po celém světě, velmi užitečná. Smysluplnou konverzací a diskuzí nad mapou se zamýšlíme a hledáme společná řešení konkrétních problémů. Dnes si vyzkoušíme, co jste si zapamatovali a jak se ve své nemoci vyznáte. Okruhy otázek vycházejí z právě zmiňovaných konverzačních map. Celý článek zde.

Život v rodině s diabetem I. typu

Život v rodině s diabetem I. typu

9. 10. 2015

Dagmar Černá

Lidé, kteří nepoznali starosti a obtíže pacienta s diabetem si často myslí, že cukrovka je nemoc přinášející pouze pár nezatěžujících omezení („jen trochu omezíš sladké“). Celý článek zde.

Komplikace cukrovky – ohrožení života

Komplikace cukrovky – ohrožení života

10. 9. 2015

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Samotná cukrovka může dlouho vypadat nevinně. Nemusí mít vůbec žádné projevy. Chybí u ní především bolest, která je u jiných onemocnění příznakem, který nutí pacienty s nemocí něco dělat. Celý článek zde.

Pohyb v roli léku proti cukrovce (2. část)

Pohyb v roli léku proti cukrovce (2. část)

11. 6. 2015

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., MUDr. Marta Šimůnková

Pohybová aktivita je jako lék velice podceňována, a to nejen v léčbě diabetu. Příčinou se zdají být obavy z možného poškození nemocného při výskytu komplikací diabetu. Avšak i těmto pacientům cvičení prospěje, je‑li pohybová aktivita správně „předepsána“ a prováděna. V dubnových Obesity NEWS jsme probrali, proč může a má diabetik cvičit, a to i když se u něj objeví komplikace. V tomto dílu si přiblížíme, jak cvičit při postižení nervů, při tzv. neuropatiích, a příště probereme pohyb při onemocnění sítnice a ledvin. Celý článek zde.

Diabetes a péče o nohy

Diabetes a péče o nohy

11. 6. 2015

Dagmar Černá

Jednou z nejobávanější komplikací cukrovky je postižení dolních končetin. Chorobné změny mohou postihnout cévy, nervy, ale také kůži a často může být přítomna také infekce. Hovoříme‑li tedy o tzv. syndromu diabetické nohy, pak máme na mysli postižení dolní končetiny od kotníku dolů. Celý článek zde.

Infarkt není prodělaná angína

Infarkt není prodělaná angína

14. 5. 2015

MUDr. Marta Šimůnková

Jedním ze zakladatelů praktické kardiorehabilitace v českých zemích je MUDr. Vladimir TUKA, Ph.D., člen týmu III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a současně i VŠTJ Medicína Praha. Je kardiologem, který má certifikát zdravotního kouče a na pohyb nedá dopustit. Jak spojit kardiologii s pohybem ku prospěchu pacientů byl zjistit i na stáži ve Švýcarsku u profesora Sanera, otce myšlenky kardiorehabilitace „na předpis“. Celý článek zde.

KARDIO 7 P

KARDIO 7 P

14. 5. 2015

Sedm ověřených faktorů životního stylu, které by měl pacient pro své blaho dodržet. Celý článek zde.

Styl pacientů s kardiovaskulárním onemocněním: Nekouřit, hýbat se a zdravě jíst

Styl pacientů s kardiovaskulárním onemocněním: Nekouřit, hýbat se a zdravě jíst

14. 5. 2015

Mgr. Aneta Sadílková

Z výčtu základních opatření v prevenci i léčbě kardiovaskulárních onemocnění zůstává na prvním místě zanechání kouření a zavedení pravidelné pohybové aktivity. Hned v závěsu za tímto však přichází úprava stravování, čímž se dovrší tzv. zdravý životní styl. Celý článek zde.

Život s diabetem

Život s diabetem

14. 5. 2015

Dagmar Černá

Diabetes mellitus je onemocnění, které představuje zásah do osudů a životů nejen samotných nemocných, ale dotýká se také jejich rodin či zaměstnání. Svými dopady však ovlivňuje systém zdravotní a sociální péče. Celý článek zde.

Sacharidy pod lupou

Sacharidy pod lupou

3. 4. 2015

Bc. Martina Daňková

Diabetici sacharidy mnohdy chápou jako doslova zakázané ovoce. Sacharidy přitom představují přibližně 50 až 55 % celkového denního příjmu energie, z čehož je zřejmé, že jejich vyřazení není vhodné. Základem pro správný výběr sacharidů je porozumění jejich jednotlivým druhům. Termíny sacharidy a cukry totiž mnohdy bývají zaměňovány a mylně pokládány za totožné. Celý článek zde.

Pohyb v roli léku proti cukrovce

Pohyb v roli léku proti cukrovce

3. 4. 2015

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Pohybová aktivita je jako lék velice podceňována, a to nejen v léčbě diabetu. Příčinou se zdají být obavy z možného poškození nemocného při výskytu komplikací diabetu. Avšak i těmto pacientům cvičení prospěje, je‑li pohybová aktivita správně „předepsána“ a prováděna. Celý článek zde.

Strava a pohyb diabetika

Strava a pohyb diabetika

3. 4. 2015

Dagmar Černá

Základem režimu každého diabetika by měla být pestrá racionální strava a dostatečná pohybová aktivita. Bohužel tomu tak často není, jelikož spousta pacientů si myslí, že pokud mu byly předepsány léky nebo aplikace inzulinu, je tím léčba vyřešena. Opak je pravdou. Celý článek zde.

Diabetes 2. typu: Začínáme s inzulinem

Diabetes 2. typu: Začínáme s inzulinem

5. 3. 2015

Dagmar Černá

Diabetes mellitus je nemoc projevující se především zvýšením koncentrace cukru (glukózy) v krvi, tzv. hyperglykémií. Příčinou vzniku tedy může být jak nedostatek inzulinu, tak nedostatečný účinek inzulinu v tkáních. Podle toho také diabetes dělíme na diabetes 1. typu, který je závislý na zevním přívodu inzulinu, protože se v těle netvoří, a diabetes 2. typu, který lze do určité míry léčit i bez inzulinu. Celý článek zde.

Diabetes 2. typu: Co se vlastně v těle děje?

Diabetes 2. typu: Co se vlastně v těle děje?

5. 2. 2015

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Diabetes mellitus 2. typu, v českém jazyce dříve nazýván jako úplavice cukrová čili cukrovka, je spojen s poruchou tzv. metabolismu cukru (glukózy), což vede k jeho zvýšené hladině v krvi (zvýšené glykémii). Ale jak to všechno vlastně v lidském organismu funguje? Celý článek zde.

KardioFIT 2014 vrací kondici

KardioFIT 2014 vrací kondici

18. 12. 2014

Redakce

Jde o program určený pro pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, kteří trpí srdečně‑cévním onemocněním nebo mají vysoké kardiovaskulární riziko. Jde tedy o všechny pacienty s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, zvýšenou hladinou cholesterolu či obézní pacienty. Celý článek zde.

Okénko lékárníka

Okénko lékárníka

18. 12. 2014

Mgr. Martina Urbánková

I když jsem úspěšně zredukovala hmotnost o 30 kg, nepřestala mne pálit žáha, zejména když si výjimečně dopřeji něco pečeného nebo smaženého (někdy stačí i hranolky bez tuku v troubě) nebo po kynutém těstě. Bez alespoň malého kousku vánočky si svátky nedovedu představit. Je nějaký lék, který bych si mohla koupit, abych o svátcích netrpěla? (Ivana K., Olomouc) Celý článek zde.

Jdeme proti cukrovce

Jdeme proti cukrovce

6. 11. 2014

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Chůze je efektivní a stále podceňovanou pohybovou aktivitou, která může být účinnou léčbou i prevencí především pro diabetiky 2. typu s nadváhou nebo obezitou. Celý článek zde.

Nechte mi můj inzulín!

Nechte mi můj inzulín!

6. 11. 2014

MUDr. Marta Šimůnková

Jako na kolotoči: obezita, diabetes, hyperglykémie a rychlý pokles, úraz, jednotka intenzivní péče. To vše musel jeden pacient zažít, aby dostal rozum. Celý článek zde.

Přidejte se k nám v prevenci diabetu. Pochodujte!

Přidejte se k nám v prevenci diabetu. Pochodujte!

6. 11. 2014

MUDr. Marta Šimůnková

Čtyřem z pěti případů diabetu 2. typu by šlo předejít zdravým životním stylem. To je úkolem pro celou společnost a zároveň hlavním důvodem, proč se pořádá Světový den diabetu. Celý článek zde.

Jak zvládnout hypoglykémii?

Jak zvládnout hypoglykémii?

6. 11. 2014

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Hypoglykémie je stav, kdy dochází k neadekvátnímu snížení hladiny cukru v krvi – většinou se udává pod 3,3 mmol/l – a to může být doprovázeno příznaky různé intenzity. Hypoglykémie vzniká jen vzácně u zdravého člověka, většinou k tomu dochází po dietní chybě. Celý článek zde.

Mýty a skutečnost v léčbě civilizačních onemocnění – Osteoporóza

Mýty a skutečnost v léčbě civilizačních onemocnění – Osteoporóza

6. 11. 2014

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., MUDr. Marta Šimůnková

Cyklus akcí věnovaných především prevenci, ale i léčbě civilizačních onemocnění se chýlí ke konci. Již zbývá jen několik příležitostí se dozvědět pravdu o chorobách, kterým bychom zdravým životním stylem mohli do vysoké míry předejít. Jedním z nich je i osteoporóza. Celý článek zde.

Pohybová aktivita u diabetiků s komplikacemi

Pohybová aktivita u diabetiků s komplikacemi

2. 10. 2014

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Přestože se vhodný pohyb v přítomnosti komplikací cukrovky hledá složitěji, jde prakticky o jedinou možnost udržet v kombinaci s ostatními léky cukrovku pod kontrolou. Jeho vynecháním dojde k úbytku aktivní tělesné hmoty, snížení soběstačnosti a dalšímu rozvoji komplikací. Celý článek zde.

eVito ke zlepšení cukrovky

eVito ke zlepšení cukrovky

2. 10. 2014

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Monitorování glykémie, tzv. selfmonitoring jednoznačně zlepšuje léčebné výsledky u diabetiků. Systém eVito umožňuje nejen sledování glykémie, ale i zapisování jídelníčku a sledování energetického výdeje pomocí krokoměru. Celý článek zde.

Okénko lékárníka

Okénko lékárníka

2. 10. 2014

Redakce

Které přípravky – volně prodejné léky na chřipku a nachlazení nemají vliv na hmotnost a hladinu cukru? Jsem diabetik na inzulínu a hlídám si přísně vše, co vložím do úst. S váhou bojuji celý život a diabetes mám od dětství. (Zdeněk R., Klatovy) Celý článek zde.

Civilizační onemocnění – mýty a skutečnost

Civilizační onemocnění – mýty a skutečnost

4. 7. 2014

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., MUDr. Marta Šimůnková

Raději věříme rychlým a jednoduchým radám, než abychom zapátrali po příčinách našich problémů a snažili se o jejich nápravu. Celý článek zde.

Jste závislí na nikotinu?

Jste závislí na nikotinu?

4. 7. 2014

Doc. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Než se začne s léčbou, je nutné zhodnotit, jakou mírou závislosti nemocný trpí. Pro určení stupně závislosti je užíván Fagerströmův test nikotinové závislosti (Fagerström Test of Nicotine Dependence), což je strukturovaný rozhovor, určený pro posouzení závažnosti nikotinové závislosti. Dotazník je zaměřen na frekvenci kouření, množství vykouřených cigaret a na zvyklosti spojené s kouřením. Celý článek zde.

Okénko lékárníka

Okénko lékárníka

4. 7. 2014

Lucie Hermanová, DiS.

Chystáme se k moři. Já sluníčko snáším dobře, ale manžel (je silně obézní) se vždycky spálí, i když nikdy neleží přímo na slunci. Předpokládám, že letošek nebude výjimkou. Jaké přípravky na opalování a na ošetření spálenin bychom si měli přibalit do kufru? Celý článek zde.

Monitorování glykémie eVito

Monitorování glykémie eVito

4. 7. 2014

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Sledování glykémie, tzv. selfmonitoring, jednoznačně zlepšuje kompenzaci cukrovky. Systém eVito umožňuje nejenom sledování glykémie, ale současně s tím jídelníček i pohybové aktivity a jejich vliv na hladinu cukru. Celý článek zde.

Okénko lékárníka

Okénko lékárníka

17. 4. 2014

Mgr. Šárka Korbářová

Když vyjdu za hezkého počasí ven, začnou mi pálit a slzet oči. Nepomohou mi ani tmavé brýle. Neexistuje nějaký přípravek, který by tyto obtíže zmírnil? Celý článek zde.

Monitorování krevního tlaku

Monitorování krevního tlaku

17. 4. 2014

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Měření krevního tlaku je často velmi ovlivněno návštěvou lékaře a mnohdy se stává, že pacienti mají u lékaře vyšší, event. jiné hodnoty tlaku než při jeho domácím měření. Jedním z vysvětlení může samozřejmě být nepřesný tonometr (tlakoměr), který máte doma. Celý článek zde.

Jak se pozná diabetes mellitus?

Jak se pozná diabetes mellitus?

20. 3. 2014

MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D.

Diabetes mellitus neboli cukrovka není jedna nemoc, jde o několik různých onemocnění, které se shodně projevují zvýšenou hladinou cukru (glukózy) v krvi. Nejčastějším z nich je cukrovka 2. typu, kdy bývá narušeno načasování sekrece inzulinu vylučovaného po stimulaci příjmem potravy. Celý článek zde.

Proti diabetu je zapotřebí vyrazit včas

Proti diabetu je zapotřebí vyrazit včas

20. 3. 2014

MUDr. Marta Šimůnková

Kilogramy navíc a diabetes 2. typu mají k sobě blízko. Jak spolu souvisejí, vysvětluje v rozhovoru doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., z 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Celý článek zde.

Umělá sladidla a diabetes

Umělá sladidla a diabetes

20. 3. 2014

Prof. MUDr. Martin Haluzík, CSc.

Umělá sladidla v širším slova smyslu jsou veškeré přípravky sladké chuti, které jsou v potravinářství používány jako náhrada za sacharózu (řepný cukr). Při podrobnějším pohledu můžeme tyto látky rozdělit na dvě základní podskupiny: náhradní (energetické) cukry a chemická umělá sladidla (umělá sladidla v užším slova smyslu). Celý článek zde.

Okénko lékárníka

Okénko lékárníka

20. 3. 2014

Mgr. Monika Vostřelová

Které volně prodejné léky na alergii si mohu koupit, když jsem diabetička? Na co bych si při výběru léků měla dát pozor a nejsou pro mne vhodnější spíše přírodní produkty? Celý článek zde.

Monitorování glykémie v praxi

Monitorování glykémie v praxi

20. 3. 2014

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Selfmonitoring (vlastní měření a sledování) jednoznačně zlepšuje kompenzaci cukrovky. Je známo, že pravidelné měření ovlivňuje životní styl. Někteří pacienti se však měří jen v době, kdy přepokládají, že mají hodnoty glykémie dobré. To ovšem nemá žádnou cenu, pokud nepoznají, jak jejich organismus reaguje na různá jídla, která běžně jíme – dort o narozeninách, hroznové víno. Ačkoliv nebudou hodnoty dobré, mohou si uvědomit, které potraviny mohou vést ke zhoršení glykémií. Celý článek zde.

Okénko lékárníka

Okénko lékárníka

20. 2. 2014

Mgr. Helena Horáková

V regálech lékárny je mnoho přípravků na posílení imunity a na zmírňování příznaků nachlazení: Po čem sáhnete právě vy? Celý článek zde.

Diabetes 2. typu a přidružená onemocnění a příznaky

Diabetes 2. typu a přidružená onemocnění a příznaky

20. 2. 2014

Přítomnost cukrovky 2. typu často doprovázejí i další onemocnění, která v konečném účtování mohou sehrát velmi negativní roli ve vývoji cévních změn, a vést tak ke komplikacím, jako jsou infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo ischemická choroba dolních končetin. Objevit se také může postižení malých cév projevující se jako tzv. diabetická retinopatie (postižení očí), diabetická nefropatie (postižení ledvin) a diabetická neuropatie s rizikem diabetické nohy. Celý článek zde.

Monitorování v praxi

Monitorování v praxi

29. 1. 2014

Pro každého, kdo se v životě pokoušel hubnout, resp. snížit svou hmotnost či zlepšit zdatnost, bývá nejtěžší to, jak zaznamenávat své výsledky a jak hodnotit úspěch. V různých oblastech medicíny se ukazuje, že za úspěšnou léčbou, jak je patrno zvláště u cukrovky či vysokého krevního tlaku, je často tzv. self‑monitoring. Celý článek zde.

Hrozí nám diabetes?

Hrozí nám diabetes?

29. 1. 2014

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Diabetes mellitus 2. typu je onemocnění, které je v posledních letech stále na vzestupu. Není to způsobeno jenom lepší diagnostikou, ale především okolnostmi, které vedou také k vzestupu hmotnosti. V současné době se počet diabetiků v dospělé populaci pohybuje v rozmezí 8–10 % a podíl lidí s nadváhou a obezitou se vyšplhal již téměř na 58 %. Celý článek zde.

Okénko lékárníka

Okénko lékárníka

29. 1. 2014

Mgr. Leona Štěpková

Naše kůže je zatížená vlivem okolního prostředí nejen v letních měsících, ale také v době, kdy vládne svou nezkrotnou rukou zima. Pokožku ohrožuje mráz, suchý vzduch, vítr i slunce. Z dovolené na horách si tak můžeme odvézt kromě nových zážitků také spáleniny, omrzliny, opary či suchou a rozpraskanou pleť. Celý článek zde.

Povídání o tichém nebezpečí

Povídání o tichém nebezpečí

2. 10. 2013

MUDr. Marta Šimůnková

Sama o sobě zpravidla nebolí a na svou existenci upozorní až svými důsledky. Jde o velmi časté onemocnění druhé poloviny lidského života. Ano, správně – jde o vysoký krevní tlak, tzv. hypertenzi. I přes desítky let trvající osvětu, stav v naší populaci stále není uspokojivý. O své hypertenzi ví zhruba polovina postižených, z nichž polovina se léčí, ale jen polovina z nich je léčena úspěšně. Máme zkrátka mnoho důvodů vyzpovídat doc. MUDr. Tomáše Zelinku, CSc., z 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Celý článek zde.

Obezita a vysoký krevní tlak –  onemocnění, která spolu souvisejí

Obezita a vysoký krevní tlak – onemocnění, která spolu souvisejí

2. 10. 2013

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Obezita je v posledních letech významným problémem nejen v České republice. Podle letošního výzkumu, který byl v rámci projektu „Žij Zdravě“ podpořen Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a proveden agenturou STEM/MARK, trpí v ČR obezitou necelá jedna čtvrtina dospělé populace. Nadváhu má pak další více než jedna třetina dospělé populace. Je již dlouhodobě známo, že obezita souvisí s dalšími onemocněními, například vysokým krevním tlakem, diabetem 2. typu, zvýšenou koncentrací tuků v krvi, ale i kardiovaskulárními onemocněními či dokonce s výskytem některých typů nádorů. Celý článek zde.

Diabetes mellitus 2. typu – jak vzniká?

Diabetes mellitus 2. typu – jak vzniká?

2. 10. 2013

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Naprostá většina (85–90 %) diabetiků 2. typu má nadváhu či obezitu. Stále však není zcela zřejmé, zda obezita je příčinou diabetu 2. typu, nebo přítomnost inzulinorezistence či diabetu 2. typu je příčinou obezity. Celý článek zde.

Na jednom kilogramu nám nezáleží

Na jednom kilogramu nám nezáleží

19. 6. 2013

MUDr. Marta Šimůnková

Obezita, infarkt a mozkové příhody se často vnímají jako spojené nádoby. O tom, jak vlastně nadbytečné kilogramy souvisejí se srdečně‑cévními onemocněními, jsme si povídali s doc. MUDr. Věrou Adámkovou, CSc., přednostkou Pracoviště preventivní kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Celý článek zde.

Cholesterol a kardiovaskulární riziko

Cholesterol a kardiovaskulární riziko

19. 6. 2013

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Onemocnění srdce a cév způsobuje proces nazývaný ateroskleróza. Ateroskleróza je onemocnění cév, ke kterému dochází nejčastěji při zvýšené koncentraci cholesterolu. Cholesterol se ukládá ve stěnách cév, čímž dochází k jejich tuhnutí a ztluštění. Stěny cév jsou nejenom silnější v důsledku nahromaděného cholesterolu, ale navíc je jejich stěna uvnitř nerovná – vznikají tzv. aterosklerotické pláty. Celý článek zde.

Pevné kosti – podmínka bezpečného pohybu

Pevné kosti – podmínka bezpečného pohybu

20. 5. 2013

MUDr. Marta Šimůnková

Fyzická aktivita patří zcela neoddělitelně k léčbě obezity. Pohyb lze vnímat jako účinnou prevenci mnoha chorob. K tomu, abychom se mohli hýbat, potřebujeme funkční pohybový aparát a především pevné kosti. O tom, jak o ně pečovat, aby nebyly křehké a lomivé, hovoří prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., z III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK. Celý článek zde.

Kilogramy, kosti, svaly a klouby

Kilogramy, kosti, svaly a klouby

20. 5. 2013

MUDr. Marta Šimůnková

Samotná obezita poškozuje pohybovou soustavu tím, že ji nutí nosit kilogramy navíc, což může vést k jejímu přetěžování a předčasnému opotřebení. Existuje však i společná příčina obezity a degenerativních změn kostí, svalů a kloubů – sedavý způsob života, který nepříznivě působí na celý organismus. Celý článek zde.

Diabetes mellitus (cukrovka, úplavice cukrová)

Diabetes mellitus (cukrovka, úplavice cukrová)

18. 4. 2013

MUDr. Marta Šimůnková

Odhaduje se, že v současnosti trpí na celém světě téměř 200 miliónů lidí diabetem. Za příštích 25 let se toto číslo podle vědeckých předpovědí zdvojnásobí. Celý článek zde.

Obezita je signálem

Obezita je signálem

28. 3. 2013

MUDr. Marta Šimůnková

„Tuk – skrytý nepřítel“ se svého času stalo okřídleným heslem boje s přemírou živočišného tuku v jídelníčku českého národa. Kornatění tepen či lékařsky ateroskleróza s tuky úzce souvisí. A na to, jak souvisí obezita s postižením cév a srdce, odpovídá doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., předseda České společnosti pro aterosklerózu. Celý článek zde.

Ateroskleróza a obezita mají stejné kořeny

Ateroskleróza a obezita mají stejné kořeny

28. 3. 2013

MUDr. Marta Šimůnková

Onemocnění srdce a cév představují i přes významné pokroky v jejich prevenci a léčbě stále nejčastější příčinu nemocnosti a úmrtnosti v České republice. Více než 50 % zemřelých umírá na srdečně‑cévní onemocnění. Nejčastější příčinou onemocnění oběhového systému je ateroskleróza se svými komplikacemi. K těm nejčastějším a nejvážnějším patří srdeční infarkt a mozková mrtvice. Celý článek zde.

Obezita a riziko vzniku nádoru

Obezita a riziko vzniku nádoru

25. 2. 2013

MUDr. Šárka Svobodová, Ph.D.

Výskyt obezity a nadváhy celosvětově významně stoupá. S obezitou souvisí i výskyt mnoha dalších onemocnění, jakými jsou diabetes mellitus, srdečně‑cévní onemocnění na podkladě aterosklerózy, poruchy plodnosti, artróza nosných kloubů, depresivní stavy apod. Tím, že se nám daří léčit velkou část komplikací přímo souvisejících s obezitou, dožívají se pacienti s obezitou vyššího věku než dříve. Celý článek zde.

Poradenství v lékárně zaměřené na diabetiky

Poradenství v lékárně zaměřené na diabetiky

21. 5. 2012

Mgr. Alena Menclová

Konzultační činnost v lékárně je mimo jiné zaměřena na skupinu pacientů s cukrovkou. Farmaceut pomáhá diabetikům s někdy velmi složitou technikou správného zacházení s diabetickými pomůckami (inzulinová pera a pumpy, glukometry atd.). Jejich význam a použití je velmi důležitý, protože mohou ovlivnit správnou léčbu cukrovky (např. počet jednotek inzulinu aplikovaných před jídlem). Celý článek zde.

Poraďte se i vy ve své lékárně

Poraďte se i vy ve své lékárně

16. 4. 2012

Mgr. Alena Menclová

Konzultační činnost neboli lékové poradenství je v současné době rychle se rozvíjející oblast poskytované farmaceutické péče v lékárnách. Pacienti mohou od konzultace s lékárníkem očekávat racionální zhodnocení své farmakoterapie, vysvětlení správné aplikace složitějších lékových forem, doporučení vhodných režimových opatření a mnoho dalších zajímavých informací týkajících se podpory zdraví a předcházení nemocem. Celý článek zde.

Žít zdravě znamená prodloužit si život bez nemocí

Žít zdravě znamená prodloužit si život bez nemocí

14. 3. 2012

Bc. Kristýna Skalická

říká prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC, v našem rozhovoru. Celý článek zde.

Cukrovka, vysoký krevní tlak, pohyb a pitný režim!

Cukrovka, vysoký krevní tlak, pohyb a pitný režim!

14. 3. 2012

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Ve spolupráci s Institutem klinické a experimentální medicíny a 3. interní klinikou 1. lékařské fakulty se uskutečnil projekt zaměřený na ovlivnění kompenzace cukrovky a vysokého krevního tlaku vlivem pohybové aktivity. A přinesl skutečně zajímavé výsledky! Posuďte sami. Celý článek zde.

Léčba nachlazení v období těhotenství

Léčba nachlazení v období těhotenství

16. 11. 2011

Mgr. Alena Menclová

Nachlazení představuje souhrnné označení pro onemocnění, které se projeví jedním či několika současně probíhajícími příznaky. Mezi nejběžnější z nich patří rýma, bolest v krku, kašel, celková slabost, bolesti v kloubech a teplota. Každý příznak má svou konkrétní léčbu. Doposud neexistuje vhodný přípravek pro těhotné, který by vyřešil všechny projevy najednou. Celý článek zde.

Antipsychotika a obezita

Antipsychotika a obezita

19. 10. 2011

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Antipsychotika (neuroleptika) jsou léky užívané pro léčbu duševních chorob. Ty tvoří velmi pestrou a různorodou skupinu nemocí, depresí počínaje a schizofrenií konče. Proto i jednotlivé léky používané na léčbu těchto nemocí se liší svými účinky na vzestup hmotnosti. Pokud lékař zahájí léčbu neuroleptiky, jejich účinek (antipsychotický – tedy účinek např. proti halucinacím, ale i depresi) můžeme očekávat za jeden až tři týdny. Proto je nesmyslné tvrdit, že hned druhý den po zahájení léčby pacienti pociťují např. velký hlad. Na druhou stranu je pravda, že poměrně brzy po zahájení léčby mohou pacienti pociťovat únavu a spavost. Celý článek zde.

Jak si vhodně posílit imunitu?

Jak si vhodně posílit imunitu?

19. 10. 2011

Mgr. Alena Menclová

Imunita neboli imunitní systém slouží k ochraně organismu před cizorodým a infekčním materiálem. Zároveň se podílí na odstraňování odumřelých a poškozených buněk. V zimních a sychravých měsících roku se často setkáváme s vyšším výskytem nachlazení způsobeného virovou či bakteriální infekcí. Abychom těmto problémům předešli nebo zmírnili průběh nemoci, je žádoucí se řídit zdravým životním stylem, úspěšně zvládat každodenní stres a dopřát si dostatek odpočinku. Mezi podpůrné přípravky ovlivňující činnost imunitního systému patří některé vitaminy a stopové prvky, imunomodulátory, vakcíny proti chřipce, a dokonce i probiotika. Celý článek zde.

Jak a kdy monitorovat glykemie a co všechno nám naměřené hodnoty říkají?

Jak a kdy monitorovat glykemie a co všechno nám naměřené hodnoty říkají?

14. 4. 2011

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Glukometr má dnes již skoro každý diabetik. Každý se více či méně často měří, ne však správně. Spousta proužků tak bývá vyčerpána zbytečně. Správné měření, resp. monitorování hladin cukru (glykemie) ale jednoznačně pomáhá k optimálnímu nastavení léčby cukrovky. Celý článek zde.

Průběh artrózy můžeme zásadně změnit vlastním přičiněním

Průběh artrózy můžeme zásadně změnit vlastním přičiněním

16. 2. 2011

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Obezita představuje ve vyspělých zemích závažný zdravotní problém. Mezi její komplikace patří i artróza (resp. osteoartróza) neboli bolestivé degenerativní poškození kloubů, ke kterému dochází v důsledku nepoměru mezi zátěží a odolností kloubu. Onemocnění postihuje převážně osoby nad 50 let věku. Postiženy bývají především velké klouby (kolena, kyčle, ramena), páteř, ušetřeny ale nejsou ani malé klouby rukou. Celý článek zde.

Pravidelné „domácí“ měření krevního tlaku je důležité

Pravidelné „domácí“ měření krevního tlaku je důležité

16. 2. 2011

Pravidelnou kontrolou krevního tlaku významně přispíváte k péči o své zdraví. Nízký i vysoký tlak totiž může signalizovat určitá onemocnění či nutnost přistoupit k jistým opatřením, např. při vysokém krevním tlaku k úpravě léčiv, samozřejmě na základě rozhodnutí lékaře. V domácích podmínkách lze k tomuto účelu využít tlakoměr neboli tonometr. Celý článek zde.

Co prozrazuje kůže diabetika

Co prozrazuje kůže diabetika

20. 10. 2010

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Hlavní funkcí kůže je ochrana našeho organismu před vnějšími vlivy, jako např. před teplem, zimou, vlhkem či suchem. První, co nás na kůži upoutá, je její barva. Ta může o našem zdravotním stavu také leccos vypovědět, např. bledá pokožka se vyskytuje u anémie (nízká hladina červeného krevního barviva), žlutá je zase typická pro onemocnění jater, našedlá pro onemocnění ledvin, namodralá (cyanotická) u nedostatku kyslíku a rudá je často u spálenin. Na kůži se rovněž projevují některé interní choroby, jako např. cukrovka, vysoký cholesterol či žloutenka. Celý článek zde.

Co všechno je dobré při cukrovce sledovat a proč

Co všechno je dobré při cukrovce sledovat a proč

19. 5. 2010

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Tento text je určen vám, našim čtenářům-cukrovkářům prvního či druhého typu. Chceme jím přispět ke zvýšení vaší informovanosti o tom, co je, nebo lépe řečeno má být a proč u cukrovky pravidelně sledováno a vyhodnocováno. Celý článek zde.

Cukrovka – od léčby k prevenci

Cukrovka – od léčby k prevenci

21. 4. 2010

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Ačkoliv se do vývoje nových léků na cukrovku investují obrovské finanční prostředky, v posledních dvaceti letech nárůst počtu diabetiků prudce stoupá a zřejmě i nadále stoupat bude. Odhaduje se, že v naší populaci je cca 7–8 % diabetiků. Připočteme-li k tomu pacienty s tzv. porušenou glukózovou tolerancí, dostaneme se někam k 15 % potenciálně velmi rizikových pacientů s poruchou metabolismu cukrů z dospělé populace. Celý článek zde.

Obezita a cukrovka v ČR aneb věrný obraz kvality našeho života

Obezita a cukrovka v ČR aneb věrný obraz kvality našeho života

21. 4. 2010

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

S obezitou souvisí celá řada onemocnění, jako např. vysoký krevní tlak (vyskytuje se téměř u poloviny obézních a u pětiny lidí s normální hmotností), problémy s klouby, páteří, zvýšená hladina cholesterolu a cukrovka (vyskytuje se u cca 20 % obézních a u 7–8 % lidí s normální hmotností). Příčinou vzniku cukrovky 2. typu jsou genetické vlohy po rodičích a také náš životní styl, tj. především způsob stravování a množství pohybové aktivity. Celý článek zde.

Jaké místo mají mít dia či light potraviny v jídelníčku cukrovkáře?

Jaké místo mají mít dia či light potraviny v jídelníčku cukrovkáře?

21. 4. 2010

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Mnoho pacientů s cukrovkou začalo ve snaze změnit svůj životní styl preferovat výrobky s označením „dia“. V této souvislosti vyvstávají otázky zabývající se např. složením dia potravin či jejich přínosem v redukčním režimu. Celý článek zde.

Warfarin – nepřítel redukční diety?

Warfarin – nepřítel redukční diety?

24. 3. 2010

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Warfarin je lék, který se používá na „ředění krve“. Funguje tak, že blokuje biologicky aktivní formy vitaminu K, který je nezbytný pro srážlivost krve. Warfarin lidé užívají např. při srdečních arytmiích (fi brilaci síní), kde při nezředěné krvi existuje zvýšené riziko vzniku krevní sraženiny, s níž je spojeno riziko následné embolizace, např. do mozku. Mezi další indikace léčby warfarinem patří trombóza žil či pacienti s chlopenními náhradami. Celý článek zde.

Sibutramin stažen z EU

Sibutramin stažen z EU

17. 2. 2010

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Evropská léková agentura doporučila na základě předběžných výsledků studie SCOUT (Sibutramin Cardiovaskular OUTcomes) pozastavit registraci pro sibutramin (Meridia, Lindaxa, Sibutramin Sandoz, Teva). Tento přípravek bude stažen ze všech trhů zemí EU. Celý článek zde.

Těhotenská cukrovka

Těhotenská cukrovka

17. 2. 2010

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

V letošním druhém čísle se v rubrice Kauza zaměříme na ne zcela běžný typ cukrovky, a sice na gestační. Její zvláštností je, že vzniká výhradně v těhotenství, proto je také označována jako těhotenská, a po porodu u většiny žen vymizí. Pokud ne, jedná se s velkou pravděpodobností o jiný typ cukrovky, např. 2. typu, kdy těhotenství její rozvoj jen urychlilo či zkrátka odkrylo. Celý článek zde.

Dna – nemoc (nejen) králů a bohatých

Dna – nemoc (nejen) králů a bohatých

21. 1. 2010

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Dna, známá též jako pakostnice či podagra (resp. chiragra), je metabolické onemocnění charakterizované zvýšenými hladinami kyseliny močové a záchvaty kloubních zánětů vyvolanými ukládáním krystalků kyseliny močové ve tkáních. Kyselina močová vzniká v našem těle jako koncový produkt trávení tzv. purinů. Mezi potraviny bohaté na puriny patří zejména maso – vnitřnosti, ledvinky, játra a mozeček a také tzv. mladé maso – kuřecí a telecí. K purinovým látkám řadíme dále kofein, tzn. že toto onemocnění zhoršuje i káva a coca-cola, a zajímavostí je, že velmi bohaté na puriny jsou luštěniny a alkohol. Nikoho tedy nepřekvapí, že dně se dříve říkalo nemoc králů nebo také nemoc bohatých. Celý článek zde.

Inzulin a pohybová aktivita

Inzulin a pohybová aktivita

25. 11. 2009

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Většina cukrovkářů, kteří přecházejí na léčbu inzulinem, se obává (a mnohdy zbytečně), že jejich nemoc postoupila do konečného stadia se všemi svými komplikacemi. Inzulin je zde ale proto, aby pacient komplikacím předcházel a lépe udržel cukrovku pod kontrolou. Pravdou sice je, že se u pacientů na inzulinu zvyšuje pravděpodobnost tzv. hypoglykemických příhod, nicméně při dobré spolupráci lze jejich výskyt snížit na minimum nebo se jim zcela vyhnout. Celý článek zde.

Pohyb a jeho účinky na cukrovku

Pohyb a jeho účinky na cukrovku

25. 11. 2009

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Pohybová aktivita hraje významnou roli v léčbě cukrovky, podle některých odborníků dokonce větší než přísná dieta. Zvláště u diabetiků 2. typu s nadváhou či obezitou je faktor pohybu velice důležitý. Díky pohybu v kombinaci s dietou lze nejlépe konzervativně udržet pokles hmotnosti po dobu týdnů či měsíců a navíc je pohyb v podstatě jedinou možností, jak zvýšit citlivost tkání na inzulin a obnovit tak průchodnost glukózy (cukru) do buněk, kde dochází k jeho spotřebě. Celý článek zde.

Vysoká hladina cukru v krvi a cvičení

Vysoká hladina cukru v krvi a cvičení

25. 11. 2009

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Pravidelné aktivní cvičení představuje pro náš organismus poměrně velkou zátěž. Především zpočátku, zvláště když nejsme na pravidelný intenzivní pohyb zvyklí, nebo i vlivem cizího prostředí, může docházet ke značným výkyvům cukru v krvi, s čímž jsou spojena určitá rizika. Celý článek zde.

Jak se bránit cukrovce

Jak se bránit cukrovce

22. 10. 2009

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Několik čísel na úvod. V České republice je nyní cca 750–850 tisíc diabetiků 2. typu. Podle výzkumu Všeobecné zdravotní pojištovny v rámci projektu Žij zdravě u nás žije 56 % dospělých s nadváhou a obezitou. Obézních je pak 21 %, častěji muži než ženy. Výskyt cukrovky 2. typu je 7× častější u obézních než u osob s normální hmotností a výskyt vysokého krevního tlaku je 6× častější. Celý článek zde.

Cukrovka – nemoc známá i neznámá

Cukrovka – nemoc známá i neznámá

22. 10. 2009

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Cukrovka – nemoc, která byla poprvé popsána již ve starověkém Egyptě – budí i dnes u lékařů respekt vzhledem ke komplikacím, které může způsobit. Na straně pacientů převládají velké obavy, jež pramení především z nutnosti změny životního stylu a aplikace inzulinu, i když ne každý, kdo cukrovkou trpí, si inzulin musí píchat. Pojďme se tedy blíže podívat na jednotlivé typy cukrovky. Celý článek zde.

Jak na diabetickou dietu?

Jak na diabetickou dietu?

22. 10. 2009

Cílem dietní léčby diabetu 2. typu je uspokojivá kompenzace cukrovky, u naprosté většiny diabetiků redukce hmotnosti a dlouhodobé udržení váhových úbytků. Není třeba v hubnutí lámat rekordy, i pokles váhy o 5–10 % se považuje za úspěšný, protože už tehdy výrazně klesají zdravotní rizika (zlepšuje se kompenzace cukrovky, krevního tlaku, krevních tuků, dna atd.). Celý článek zde.

Jaká rizika představuje pohyb pro diabetiky?

Jaká rizika představuje pohyb pro diabetiky?

22. 10. 2009

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Pohybová aktivita hraje v léčbě cukrovky možná ještě důležitější roli než přísná dieta. Zvláště u diabetiků 2. typu s obezitou je faktor pohybu velice důležitý, neboť jedině pohyb dokáže zvýšit citlivost tkání na inzulin a obnovit tak schopnost průniku glukózy (cukru) do buněk. Pohyb ale rovněž pro diabetiky představuje jistá rizika, resp. komplikace, které dělíme na specifické a nespecifické. Celý článek zde.

Pravidla výběru vhodné obuvi pro cukrovkáře

Pravidla výběru vhodné obuvi pro cukrovkáře

24. 6. 2009

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

O tom, jakou sportovní obuv zvolit pro jakou konkrétní pohybovou aktivitu, má jistě každý svou představu. Většinou se rozhodujeme podle ceny, na radu přítele, podle preferované obchodní značky, podle celkového vzhledu obuvi či použité barevné kombinace a tak dále. Pokud jsme zdraví, z medicínského hlediska nerizikoví jedinci, s výběrem obuvi se nemusíme nijak zvlášť zatěžovat. Jiná situace je ovšem u lidí z rizikových skupin, jakou jsou např. pacienti s cukrovkou. Jak mají postupovat a na co si dát při výběru obuvi pozor? Celý článek zde.

Nové perspektivy v léčbě diabetu

Nové perspektivy v léčbě diabetu

27. 5. 2009

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Vážení čtenáři, ráda bych vás seznámila s novými léky na léčbu cukrovky 2. typu. Tyto léky patří do skupiny tzv. inkretinů, což jsou hormony, které u člověka vznikají zejména v buňkách střevní sliznice. Podnětem pro jejich vylučování je příjem potravy. Pokud hladovíme, hladina těchto hormonů je velmi nízká. Celý článek zde.

Pohybová aktivita s cukrovkou 2. typu

Pohybová aktivita s cukrovkou 2. typu

22. 4. 2009

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Hlavním důvodem vzestupu výskytu cukrovky 2. typu je změna životního stylu. Pohybová aktivita je v doporučeních často zcela neprávem opomíjena, a to přitom hraje dost možná ještě důležitější roli v léčbě cukrovky než přísná dieta. Zvláště u diabetiků 2. typu s obezitou je faktor pohybu velice důležitý. Celý článek zde.

Proč obezita a nadbytek tuků mohou vést k cukrovce?

Proč obezita a nadbytek tuků mohou vést k cukrovce?

22. 4. 2009

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Zcela určitě jste již někdy slyšeli od svého lékaře, že obezita či nadbytek tuků v potravě a následně v krvi mohou vést k rozvoji cukrovky 2. typu. Bohužel již nikde není zcela jednoduše vysvětleno, proč tomu tak je. Pokusím se vám tedy vysvětlit, proč byste měli ve své potravě omezit příjem tuků a začít pravidelně cvičit, neboť to jsou nejdůležitější momenty v prevenci rozvoje cukrovky 2. typu. Celý článek zde.

Potravinové doplňky při léčbě cukrovky

Potravinové doplňky při léčbě cukrovky

22. 4. 2009

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Ruku v ruce s rostoucím počtem výskytů cukrovky 2. typu v populaci roste i počet tzv. zaručených produktů, jejichž výrobci či prodejci slibují, že výskyt cukrovky buď oddálí, nebo dokonce již zjevnou cukrovku „vyléčí“, a pokud nevyléčí, tak aspoň výrazně zlepší její kompenzaci. Dnešní medicína je však založená na důkazech. Lékaři proto vždy požadují důkaz, že daný lék funguje a je bezpečný. Takové důkazy poskytují jen velké klinické studie, které probíhají po celém světě a účastní se jich tisíce pacientů. A ti z vás, kteří se již nějaké klinické studie zúčastnili, dobře vědí, že je to otázka minimálně jednoho roku. Celý článek zde.

Ateroskleróza − tichý nepřítel našich cév

Ateroskleróza − tichý nepřítel našich cév

25. 3. 2009

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Někteří z vás se zřejmě již setkali s tím, že vám lékař kladl na srdce, ať nejíte či alespoň výrazně omezíte tolik dobrá, ale tučná jídla, neboť obsahují mnoho cholesterolu, který ucpává tepny a způsobuje aterosklerózu. A věřte, že přes nepochybně obdivuhodný pokrok, který medicína v léčbě aterosklerózy v posledních několika letech zaznamenala, je lepší komplikacím předcházet, než je následně řešit. Pojďme se tedy na tu tolik obávanou aterosklerózu podívat pěkně zblízka. Celý článek zde.

Pravidelný pohyb významně snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění

Pravidelný pohyb významně snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění

25. 3. 2009

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

říká prof. MUDr. Richard Češka, CSc., vedoucí Centra preventivní kardiologie 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Celý článek zde.

Léky pomáhající snižovat hladinu cholesterolu a jiných krevních tuků

Léky pomáhající snižovat hladinu cholesterolu a jiných krevních tuků

25. 3. 2009

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Pro to, aby naše speciální číslo Obesity NEWS věnované ateroskleróze bylo kompletní, se také musíme zmínit o možnostech terapie vysokých krevních lipidů pomocí léků. Celý článek zde.

Prevence nádoru tlustého střeva a konečníku

Prevence nádoru tlustého střeva a konečníku

19. 2. 2009

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Problematice nádorů v souvislosti s obezitou jsme se již v našich novinách věnovali. Jako jeden z prvních jsme uváděli karcinom tlustého střeva. A jelikož Česká republika zaujímá ve výskytu a úmrtnosti na tento typ nádoru dlouhodobě 1. místo na světě, rozhodli jsme se k tomuto tématu ještě jednou vrátit. Celý článek zde.

Divertikulóza alias prezidentská nemoc

Divertikulóza alias prezidentská nemoc

22. 1. 2009

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Označení prezidentská nemoc získala divertikulóza tlustého střeva před pár lety, kdy se shodou okolností během několika měsíců objevily komplikace tohoto onemocnění u tehdejších prezidentů České republiky Václava Havla a Slovenské republiky Rudolfa Schustera. Skutečností je, že divertikulóza nepostihuje pouze prezidenty, ale asi třetinu osob nad 50 let a více než polovinu 70letých. Celý článek zde.

Může nás chrápání i zabít?

Může nás chrápání i zabít?

20. 11. 2008

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Každý z nás se zřejmě někdy v životě setkal s chrápajícím člověkem, a tedy skoro všichni budeme znát ono neblahé pravidlo: Kdo chrápe, usíná vždy jako první. Pojďme se nyní na chrápání podívat trochu jinýma než ospalýma očima (v důsledku toho, že jsme na chrápajícího člena rodiny celou noc mlaskali). Celý článek zde.

Problémy se spánkem mají mnoho společného s pravidelností našeho životního stylu

Problémy se spánkem mají mnoho společného s pravidelností našeho životního stylu

20. 11. 2008

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

říká prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., z Neurologické kliniky 1. LF a VFN v Praze. Celý článek zde.

Polycystická ovária – syndrom Stein-Leventhal. Příčina, nebo důsledek obezity?

Polycystická ovária – syndrom Stein-Leventhal. Příčina, nebo důsledek obezity?

15. 10. 2008

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Ještě jste o syndromu Stein-Leventhal nikdy neslyšeli? Zdá ve vám, že je to něco velmi vzácného? Nenechte se mýlit, opak je totiž pravdou. Literatura udává, že až 5 % žen tímto syndromem trpí. Pojďme se v následujícím textu podrobněji podívat, co se pod tím „záhadným“ termínem ukrývá. Celý článek zde.

Obezita a nádory

Obezita a nádory

18. 9. 2008

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Mnoho pacientů ví, že obezita se pojí se zvýšeným rizikem vzniku cukrovky 2. typu, vysokého krevního tlaku a zvýšené hladiny tuků, ale málokterý už ví, že obezita je také jedním z rizikových faktorů pro vznik některých zhoubných nádorů. Pokud obézní pacient ještě kouří, tak se rizika vzniku zhoubného nádoru nesčítají, ale násobí! Pojďme se nyní podrobněji podívat, které nádory se pojí s obezitou. Celý článek zde.

Rekondiční dny v léčbě a prevenci cukrovky (nejen pro diabetiky)

Rekondiční dny v léčbě a prevenci cukrovky (nejen pro diabetiky)

18. 9. 2008

Redakce

Chcete se dozvědět více o tom, jak cvičit s cukrovkou nebo s vysokým krevním tlakem? V tom případě je tato akce určena právě Vám! Můžete si zde vyzkoušet různé pohybové aktivity pod odborným dohledem instruktorů, nutričních terapeutů a lékařů. Celý článek zde.

Porucha glukózové tolerance a diabetes mellitus 2. typu

Porucha glukózové tolerance a diabetes mellitus 2. typu

17. 4. 2008

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Mnoho obézních pacientů již od svého praktického lékaře slyšelo, že trpí něčím, co se jmenuje porucha glukózové tolerance, nebo dokonce cukrovkou 2. typu. Bohužel již ne každý lékař věnuje dalších 5 minut svého času, aby pacientovi vysvětlil, co to je přesně za nemoc a jak ji lze léčit. Celý článek zde.

Desatero cvičení s cukrovkou

Desatero cvičení s cukrovkou

17. 4. 2008

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Fyzická aktivita, resp. cvičení patří k základním nefarmakologickým postupům v léčbě obezity i cukrovky 2. typu. Pojďme se proto blíže podívat na zásady, které je při cvičení potřeba dodržovat, aby nedocházelo ke zhoršení cukrovky samotné nebo ke zvýšenému výskytu tzv. hypoglykemií. Celý článek zde.

Vysoký krevní tlak a obezita

Vysoký krevní tlak a obezita

29. 11. 2007

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

V minulých číslech Obesity NEWS bylo opakovaně zmiňováno, že obezita je jedním z rizikových faktorů tzv. metabolického syndromu. Ten se skládá z několika chorob, které jsou na první pohled zcela různorodé. Na druhou stranu nemoci, které metabolický syndrom tvoří, spolu navzájem úzce souvisejí. Celý článek zde.

Světový den diabetu

Světový den diabetu

15. 11. 2007

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

14. listopad – někteří z nás tento den slaví narozeniny, jiní zase jmeniny. Z významných událostí, které se 14. listopadu staly, jmenujme např. rok 1969, kdy odstartovalo Apollo 12 druhou cestu na Měsíc, rok 1305, kdy byl korunován papež Kliment V., první z avignonských papežů, a konečně rok 1891, kdy se narodil jeden z objevitelů inzulinu, kanadský lékař Frederick Grant Banting (1891–1941 při leteckém neštěstí). Je proto logické, že právě 14. listopad byl vybrán jako Světový den diabetu (cukrovky). Celý článek zde.

Cukrovka a zase ta cukrovka

Cukrovka a zase ta cukrovka

15. 11. 2007

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Čím dál tím častěji můžeme slyšet od kolegů v práci, od známých, ale i jinde větu, které se každý z nás podvědomě bojí: "Mám cukrovku!" Co to vlastně cukrovka neboli diabetes mellitus je? O jaké onemocnění se jedná a co svému nositelipřináší? Celý článek zde.

Diabetická dieta aneb racionální stravování pro každého z nás

Diabetická dieta aneb racionální stravování pro každého z nás

15. 11. 2007

Diabetická dieta je základní a nezbytnou součástí léčby diabetu, ať už se jedná o diabetes mellitus prvního či druhého typu, o diabetes na dietě, na perorálních antidiabetikách (PAD, léky proti cukrovce) nebo na inzulinu. Držení diabetické diety de jure znamená racionální stravování pro každého z nás. Celý článek zde.

Možnosti léčby diabetu

Možnosti léčby diabetu

15. 11. 2007

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Člověk se již odpradávna snažil cukrovku léčit různými způsoby, nejčastěji se jednalo o různé typy diet – např. ve starém Egyptě či Řecku. Většina diet ordinovaných tehdejšími lékaři však nebyla příliš účinná, jelikož pravá příčina diabetu ještě nebyla známa. Celý článek zde.

Cvičíme s cukrovkou

Cvičíme s cukrovkou

15. 11. 2007

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Pohybová aktivita hraje při léčbě cukrovky možná ještě důležitější roli než přísná dieta. Zvláště u tzv. diabetiků druhého typu s obezitou je význam pohybové aktivity neocenitelný. Celý článek zde.

Historie cukrovky

Historie cukrovky

15. 11. 2007

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Ačkoliv je cukrovka dávána do spojitosti s civilizačními chorobami, není onemocněním posledních let. První zmínka o cukrovce pochází z období 1500 let př. n. l. a byla objevena v egyptských papyrusových svitcích lékaře Hesy-Raa z období 3. dynastie. Jako průvodní jev bylo zmiňováno zejména časté močení. Celý článek zde.

Kam pro zdravé potraviny? Přece do obchodů Tesco!

Kam pro zdravé potraviny? Přece do obchodů Tesco!

MUDr. Marta Šimůnková

Rozšířený sortiment produktů speciální výživy, potravin pro diabetiky, racio a bio výrobků se nyní objevuje v obchodech Tesco. Nemusíte je zdlouhavě hledat po celém obchodě, nebo dokonce supermarketu. Nyní je najdete přehledně uspořádané a viditelně označené na jednom místě. Z průzkumu mezi spotřebiteli jednoznačně vyplynulo, že takové uspořádání vítá 88 procent zákazníků. Novinkou je uvedení značky Free From, která nabízí bezlepkové výrobky. Celý článek zde.

Okénko lékárníka

Okénko lékárníka

PharmDr. Lenka Zemanová

Lékař mi doporučil v rámci redukční diety hodně pohybu. Mám však počínající artrózu kyčlí a klouby bolí. Jaký přípravek z lékárny byste mi doporučili? Potravním doplňkům moc nevěřím, nemám s nimi dobrou zkušenost. Celý článek zde.

Edukace nemocného s diabetem

Edukace nemocného s diabetem

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

V posledních letech je slovo „edukace“ slyšet stále častěji. Co to vlastně znamená? Doslovný překlad zní „vzdělávání“. Celý článek zde.

 
© Aleš Krupička 2007–2019