Obesity News

Diskuze k tématu: Deprese a obezita

Deprese se řadí mezi nejčastěji se vyskytující poruchy nálady. Většina lidí ji má spojenou převážně se smutnou náladou, což je bezesporu správně, nicméně se za tímto psychickým onemocněním skrývá další celá paleta příznaků. Další typické projevy signalizující depresi jsou pokles energie, zvýšená únavnost a s tím se často pojící neschopnost prožívat radost. Tyto projevy se promítnou do běžného fungování člověka, například tím, že omezí své dosavadní každodenní aktivity, zájmy a přátele. V partnerském vztahu může být znatelná změna ve sníženém sexuálním apetitu a celkovém stažení se do sebe, objevují se poruchy spánku, nechutenství nebo naopak přejídání, zhoršená koncentrace a schopnost rozhodování. Člověk s depresí může zažívat pocity viny, beznaděje, ztrátu víry ve své schopnosti, což může vyústit až k sebevražedným myšlenkám. Další skupina příznaků se odehrává na somatické úrovni, tzn. v podobě tělesných stížností. Nejčastěji pacienti chodí s bolestmi hlavy, žaludku, zad, se závratěmi nebo pocity nevolnosti. Velké množství rozdílných a mnohdy málo specifických příznaků, které nabývají různé intenzity, nemusí být vždy snadné identifikovat jako depresi, především v případě, kdy jsou v popředí potíže somatického charakteru.

Vložit příspěvek   Zpět na článek
 
© Aleš Krupička 2007–2019