Obesity News

Diskuze k tématu: Testování nových potravin v praxi (dokončení z minulého čísla)

Společný projekt 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Výzkumného ústavu potravinářského v rámci výzkumného grantu IGA MZ ČR sleduje vliv nových potravin na metabolismus, ale také např. chuťové vlastnosti, sytivost a další parametry. Potraviny jsou v rámci tohoto projektu testovány na 3. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze již od roku 2007.

Vložit příspěvek   Zpět na článek
 
© Aleš Krupička 2007–2019