Obesity News
Inkontinence: problém, o kterém se pacienti stydí hovořit

Inkontinence: problém, o kterém se pacienti stydí hovořit

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Inkontinencí moči (česky pomočováním) rozumíme stav, kdy člověk není schopen sám vědomě regulovat odchod moči. V povědomí většiny z nás je zapsáno, že postihuje převážně seniory, avšak opak je pravdou. Inkontinencí mohou trpět nejen děti, ale i dospělí v jakémkoli věku, a to ženy i muži. Například jí trpí asi 20 % žen ve věku kolem 45 let. Mezi rizikové faktory pro její vznik patří obezita (!), ale i cukrovka, těhotenství a další.

Močovou inkontinenci můžeme dělit na:

 • Stresovou − únik moči při kašli, kýchnutí atd.
 • Urgentní − náhlé intenzivní nucení na močení následované únikem moči. Žena či muž se obávají, že se na toaletu nedostanou včas, že tzv. nedoběhnou, několikrát za noc je probudí nutkavá potřeba se vymočit.
 • Smíšenou − zahrnuje příznaky obou předchozích typů.
 • Inkontinenci z přeplnění, resp. paradoxní − nastává tehdy, když se močový měchýř nedokáže zcela vyprázdnit. Příčinou může být nervová porucha nebo blokáda močové trubice, která brání plynulému odtoku moči. Postihuje hlavně muže, kde příčinou bývá zvětšená prostata.
 • Reflexní − je důsledkem neurologického onemocnění nebo poranění mozku či míchy (nádor, roztroušená skleróza, úrazy a jiné). Nemocný není schopen vědomě ovládat močení a močový měchýř se vyprazdňuje bez nutkání k močení, tedy reflexně jako u kojence.

Mnoho pacientů se za svou inkontinenci stydí a dlouhá léta se neodvažují o svém problému zmínit svému lékaři. To je samozřejmě škoda, neboť i inkontinence je nemoc a dá se relativně dobře léčit. Nejdůležitější je však včas a správně stanovit diagnózu, protože jednotlivé typy se léčí různě. Diagnózu inkontinence stanovuje nejčastěji urolog nebo urogynekolog (tj. gynekolog zabývající se inkontinencí). Velmi důležitou pomůckou v diagnostice typu a závažnosti potíží, ale i v průběhu terapie, je vedení tzv. mikčního deníku se zaznamenáváním každé epizody spojené s urgencí, únikem moči nebo močením.

Léčebné možnosti u jednotlivých typů:

 • Stresová inkontinence – základem léčby je zpevnění svalů pánevního dna. Svaly nezpevníme ničím jiným než pravidelným cvičením. Pokud pravidelné cvičení nepomáhá, lze u žen v menopauze inkontinenci léčit i medikamenty. Další možností je chirurgická léčba, a to zavedením speciální pásky kolem močové trubice (provádí se v lokální anestezii). Z toho se odvíjí také rychlá rekonvalescence, pacienti jsou propuštěni z nemocnice během jednoho či dvou dnů. K úplnému zhojení ran a tím i k návratu k plnohodnotnému společenskému životu je však zapotřebí 4−8 týdnů.
 • Urgentní inkontinence − léčí se pomocí medikamentózní terapie, a to z důvodu vysoké účinnosti léků a jejich pohodlné aplikace bez zvláštních nároků na spolupráci pacientů. Velkou pozornost je třeba věnovat také ostatním metodám, které lze užít buď samostatně, nebo (s velkou výhodou) v kombinaci s medikamentózní terapií. Mezi ně patří:
  • modifikace životního stylu − i když obecně platí, že styl života má jen malý vliv na vznik nebo rozvoj urgence, je třeba pacienty poučit zejména o nutnosti příjmu adekvátního množství tekutin, zejména platí nepít tekutiny na noc
  • behaviorální terapie − mnohé názory a teorie vzniku urgence považují psychosomatický prvek za základní nebo důležitý faktor při rozvoji močové symptomatologie. Vzniká tady velký prostor pro možnost uplatnění pokusů o terapeutické ovlivnění těchto příznaků nejen pomocí technik behaviorální modifikace mikčního chování, ale i psychoterapií
  • trénink močového měchýře − synonyma: bladder retraining drill, habit retraining, autogenní trénink, reedukace močového měchýře.
 • Smíšená inkontinence − léčí se kombinací předchozích metod.
 • Inkontinence z přeplnění − léčba založena na odstranění překážky v močových cestách (nejčastěji zvětšená prostata u mužů, kameny v močových cestách, nádor aj.). Vážení pacienti, pokud máte problémy s inkontinencí, zanechte stud doma a svěřte se svému lékaři, neboť, i když se na inkontinenci neumírá, je schopna život pořádně znepříjemnit.

Zdroj: Urologie Hautmann (Editor), Hartwig Huland (Editor) Springer, 3. vydání

Přečteno:  12857×

Vyšlo:  10. 6. 2008

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Životní styl, Ostatní články

 
© Aleš Krupička 2007–2020