Obesity News
Deprese a obezita

Deprese a obezita

Mgr. Barbora Pešková

Deprese se řadí mezi nejčastěji se vyskytující poruchy nálady. Většina lidí ji má spojenou převážně se smutnou náladou, což je bezesporu správně, nicméně se za tímto psychickým onemocněním skrývá další celá paleta příznaků. Další typické projevy signalizující depresi jsou pokles energie, zvýšená únavnost a s tím se často pojící neschopnost prožívat radost. Tyto projevy se promítnou do běžného fungování člověka, například tím, že omezí své dosavadní každodenní aktivity, zájmy a přátele. V partnerském vztahu může být znatelná změna ve sníženém sexuálním apetitu a celkovém stažení se do sebe, objevují se poruchy spánku, nechutenství nebo naopak přejídání, zhoršená koncentrace a schopnost rozhodování. Člověk s depresí může zažívat pocity viny, beznaděje, ztrátu víry ve své schopnosti, což může vyústit až k sebevražedným myšlenkám. Další skupina příznaků se odehrává na somatické úrovni, tzn. v podobě tělesných stížností. Nejčastěji pacienti chodí s bolestmi hlavy, žaludku, zad, se závratěmi nebo pocity nevolnosti. Velké množství rozdílných a mnohdy málo specifických příznaků, které nabývají různé intenzity, nemusí být vždy snadné identifikovat jako depresi, především v případě, kdy jsou v popředí potíže somatického charakteru.

DEPRESE A OBEZITA NEBO OBEZITA A DEPRESE?

Dnes již není pochyb o vztahu mezi těmito dvěma onemocněními. Otázka příčiny a následku má v tomto případě reciproční povahu, tzn. že přítomnost deprese zvyšuje pravděpodobnost rozvoje obezity a naopak obezita je rizikovým faktorem pro vznik deprese. Obě zdánlivě velmi rozdílná onemocnění mají některé společné rysy. Dochází u nich, ač z odlišných důvodů, k omezení pohybové aktivity. Tento fakt sám o sobě vede k nárůstu hmotnosti, což následně vzbuzuje pocity nespokojenosti. Pro ilustraci si představte situaci, kterou každý z nás někdy zažil, a to, že ve stresu sáhnete po něčem „dobrém“, po čem se cítíte lépe. Problém nastává ve chvíli, kdy si tento návyk osvojíme a nevědomky používáme jídlo jako „antidepresivum“. Vzniká tak začarovaný kruh, ze kterého se dá vystoupit jedině tím, že se bude léčit jak deprese, tak obezita zároveň.

LÉČBA

Prvním krokem k úspěšné léčbě je včasná diagnostika. Jakékoliv změny v prožívání a chování by neměly být podceňovány. Nápomocní mohou být i rodinní příslušníci, kteří si všimnou změn v chování pacienta.

Aby byla léčba co nejefektivnější, je zapotřebí spolupráce celého týmu odborníků složeného z obezitologa, psychologa, nutričního terapeuta a fyzioterapeuta. Role obezitologa, výživového poradce a fyzioterapeuta se uplatňují především v léčbě obezity, psycholog popřípadě psychiatr řeší psychický stav pacienta. Při výskytu deprese jsou nejčastěji využívanou metodou antidepresiva, která účinně zabírají na příznaky nemoci a usnadňují spolupodílení pacienta v procesu redukce hmotnosti. Další variantou, která může být vhodným doplňkem k léčbě farmakologické, je psychoterapie. Psychoterapie poskytuje pacientovi bezpečné prostředí pro sdílení a podporu. Psycholog pomáhá pacientovi, aby porozuměl, s čím to v jeho životě souvisí, což je první a nezbytný krok k nápravě. Volba nejvhodnější metody léčby vychází z individuálních potřeb jedince, závisí na intenzitě přítomných příznaků deprese a celkovém stavu pacienta. Obezita a deprese jsou onemocněním těla a duše zároveň, proto je nezbytné k tomu takto přistupovat a léčit je komplexně.

Přečteno:  3523×

Vyšlo:  10. 10. 2017

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Životní styl

 
© Aleš Krupička 2007–2020