Obesity News
Praha, sport a zdraví v r. 2016

Praha, sport a zdraví v r. 2016

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

V souvislosti s titulem Praha – Evropské hlavní město sportu, který si kladl za cíl přivést Pražany ke sportu a pohybovým aktivitám, proběhl v létě výzkum životního stylu pražských obyvatel. Zabýval se otázkou výskytu nadváhy a obezity, zjistil, jak často se Pražané hýbou a jakou pohybovou aktivitu mají nejvíce v oblibě.

POHYB A REGULACE HMOTNOSTI

Hlavním důvodem, proč mají lidé sportovat a hýbat se je nejen příjemně strávený čas, ale pohyb má také evidentně příznivý vliv na zdravotní stav. Hraje významnou roli v regulaci hmotnosti. Ačkoliv je zřejmé, že samotná pohybová aktivita k poklesu nevede, důsledkem pravidelného pohybu bývá přirozená změna stravovacích návyků. V posledních letech se zdá, že se vzestup počtu lidí s nadváhou a obezitou v České republice přeci jenom zastavil. Jak je na tom ale Praha? Analyzovali jsme data z předchozích výzkumů, které proběhly v roce 2000 a 2010 v rámci celostátního projektu a porovnali je s nově získanými daty z letošního roku.

VÝSKYT NADVÁHY A OBEZITY

Počet mužů a žen s nadváhou a obezitou je přibližně stejný, za posledních 6 let se nezměnil. V Praze je celkem 55 % dospělých mužů a 54 % dospělých žen s nadváhou a obezitou. Trend minulých let napovídá, že je to o něco méně ve srovnání s celou ČR, ale rozdíl není signifikantní. Ovšem přeci jen k jedné změně v pražské populaci došlo, a to k významnému poklesu obvodu pasu u mužů, což je jeden z rizikových faktorů pro výskyt cukrovky, vysokého krevního tlaku a dalších onemocnění spojených s nadváhou a obezitou. Zatímco v celé ČR se situace ve vývoji hmotnosti v posledních letech ustálila až na výjimku nárůstu hmotnosti u mužů mezi lety 2010–2013, data z Prahy naznačují nárůst vyšších váhových kategorií u žen.

ZLOMOVÝ VĚK PRO NÁRŮST OBEZITY

I když celkově počet osob s nadváhou a obezitou nevzrůstá, rizikovým věkem pro vzestup hmotnosti je 30. rok, kdy prudce vzrůstá počet lidí v nadváze, a 50. rok, kdy dochází k nárůstu počtu lidí s obezitou. Poměrně závažná situace je u mladých žen mezi osmnáctým a devětadvacátým rokem, kdy se skoro 20 % žen pohybuje v pásmu podváhy, tedy BMI pod 18,5 kg/m2. Po 30. roce však dochází u žen stejně jako u mužů k velké změně a po 60. roce se dokonce více jak 76 % žen nachází v pásmu nadváhy a obezity. Na druhou stranu je pravdou, že mírná nadváha u žen v menopauze (BMI 26-27 kg/m2) může být i výhodná, a to především za předpokladu dobré fyzické zdatnosti.

CO SE V MLÁDÍ NAUČÍŠ …

Ačkoliv vzdělání v kombinaci s pohlavím váhu ovlivňuje, v Praze se žádné významné rozdíly v hmotnosti v závislosti na pohlaví a dosaženém stupni vzdělání neprokázaly. Zásadní pro vývoj hmotnosti je pohybová aktivita v mládí. Ti, co sportovali v mládí, sice v průběhu života přibírají přibližně stejně, ale dramaticky se to mění po 60. roce, kdy dochází dokonce k mírnému poklesu hmotnosti u bývalých „sportovců“. Jedním z možných vysvětlení je i poměrně široká nabídka sportovních a pohybových aktivit pro lidi v tomto věku v Praze.

PRAŽANÉ SE ZAČALI HÝBAT INTENZIVNĚJI

Praha - Evropské hlavní město sportu mělo více přivést obyvatele Prahy k pohybovým aktivitám. Zdá se, že oproti roku 2010, kdy vysoké procento lidí vůbec nevykonávalo plánovanou pohybovou aktivitu, se Pražané v roce 2016 začali hýbat intenzivněji. V rámci celé ČR však mezi lety 2010–2013 došlo k nárůstu osob, které vůbec nevykonávají pohybovou aktivitu vyšší a střední intenzity. Teprve následující 2–3 roky ukáží, zda trend pozitivního vztahu Pražanů k pohybové aktivitě bude potvrzen a zda se projeví na zdraví. Takové iniciativy jako je Praha –Evropské hlavní město sportu jsou velmi dobrým pomocníkem především pro nás lékaře. Nejen, že přivedou mnoho lidí k aktivnímu pohybu, ale další lidé se přijdou zatím jen podívat a po čase si mnozí z nich přeci jen nějaký pohyb vyzkouší.

KROKY KE ZDRAVÍ

Některé projekty jsou však trvalé. Jedním z nich je projekt „Kroky ke zdraví“, v jehož rámci jsou na portálu města Prahy umístěny různé trasy procházek po krásných místech Prahy s podrobným popisem vzdálenosti a náročnosti. Návštěvníci Prahy se tak mohou při plánované cestě do hlavního města podívat i na pěkná místa, která pro ně vybrali členové VŠTJ Medicina Praha.

Je zřejmé, že obezitu ani nadváhu nelze porazit, zvláště máme-li k tomu vlohy po předcích. Ale většina z nás se může pohybovat v nižší hmotnostní kategorii a na vyšším stupni zdatnosti, což zcela jistě povede ke zlepšení zdravotních parametrů a zdaleka nemusíte dosahovat „optimální hmotnosti“ (BMI 18,5–25 kg/m2). Nezapomeňte, že nemusí jít přímo o sport, i chůze může být dostatečnou a jedinou provozovanou pohybovou aktivitou.

Dbejte na to, abyste vždy chodili v pohodlné obuvi a oděvu, jenom tak může pohyb přinést i pozitivní efekt na psychiku a vést k tzv. aktivnímu odpočinku.

Na závěr si vám dovolím jménem celé redakce popřát hodně úspěchů v roce 2017 se skromným, ale pro mnoho lidí nelehkým cílem – hlavně nepřibrat.

Přečteno:  3482×

Vyšlo:  10. 12. 2016

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Životní styl

 
© Aleš Krupička 2007–2020