Obesity News
Komplikace cukrovky – ohrožení života

Komplikace cukrovky – ohrožení života

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Samotná cukrovka může dlouho vypadat nevinně. Nemusí mít vůbec žádné projevy. Chybí u ní především bolest, která je u jiných onemocnění příznakem, který nutí pacienty s nemocí něco dělat.

Zpočátku nemusí být postižena ani žádná tělesná funkce, což často svádí k podceňování tohoto onemocnění. Nicméně při neuspokojivě kompenzované cukrovce (přetrvávající zvýšené hladině cukru v krvi) dochází k postupnému poškozování drobných i větších cév, zrychluje se proces aterosklerózy a v přítomnosti dalších doprovodných rizikových faktorů může dojít k nevratným změnám.

Komplikace cukrovky rozdělujme podle typu postižení na tzv. makrovaskulární komplikace (postižení velkých cév) a mikrovaskulární komplikace (postižení drobných cév).

MAKROVASKULÁRNÍ KOMPLIKACE

Ischemická choroba srdeční – infarkt myokardu

V důsledku aterosklerózy dochází k postupnému uzavírání věnčitých (koronárních) tepen, což jsou cévy, které zásobují srdeční sval. Dojde-li k úplnému uzavření tepny, vzniká akutní infarkt myokardu. Včasná pomoc sice může zachránit život, ale je nutné vědět, že ateroskleróza postihuje zpravidla více tepen na vícero místech. Která bude ta další?

Cévní mozková příhoda

Jde o náhle vzniklý uzávěr cévy zásobující mozek s poruchou funkce nebo dokonce vědomí. Může se projevit pouhou dezorientací, sníženou schopností mluvit, artikulovat nebo náhle vzniklou poruchou hybnosti.

Ischemická choroba dolních končetin

Poměrně častá komplikace u diabetiků zvláště při dlouhotrvající, neuspokojivě kompenzované cukrovce, na které se podílí často také poškození nervového zásobení. Zhoršení cévního zásobení může vést nejprve k omezení výkonnosti, bolestivosti (při neuropatii však může být i bezbolestná forma) a v konečné fázi vede k defektům – tzv. diabetické noze. Bohužel, často bývá konečným řešením amputace části dolní končetiny.

MIKROVASKULÁRNÍ KOMPLIKACE

Retinopatie

Obávaná komplikace, při níž dochází k poškození oční sítnice resp. poškození drobných cév, které sítnici zásobují. Proto by měl každý diabetik alespoň jedenkrát ročně zajít na oční vyšetření a při počátečních změnách by měl být adekvátně léčen. Velkou roli u této komplikace hraje i krevní tlak. Je-li příliš vysoký, může postižení cév velmi zhoršovat.

Nefropatie

Postižení drobných cév v ledvinách, při němž dochází i k poruše funkce ledvin. Je nutné sledovat, zda v moči není přítomna bílkovina, což je signál možného poškození ledvinných funkcí. Velkou roli u této komplikace hraje také krevní tlak, proto v léčbě hypertenze u pacientů s nefropatií usilujeme o ještě nižší hodnoty než u hypertoniků bez této komplikace. Nefropatie nebolí, proto se na ní také často přijde pozdě. Její konečné stádium pak vede k selhání ledvin, pravidelné dialyzační léčbě nebo transplantaci ledvin.

Neuropatie

Velmi závažná a nepříjemná komplikace, která se může zpočátku projevit pouze jako mravenčení nohou nebo nepříjemné pocity na dolních končetinách. Může se však vyskytnout čistě bolestivá forma, či při závažném postižení zcela nebolestivá forma s poruchou citlivosti. Vždy byste měli informovat svého lékaře, pokud cítíte změnu citlivosti, nebo dokonce když se pouze začne měnit barva kůže nohou.

NEJEN VÝŠE GLYKÉMIE

Proces aterosklerózy je však vždy kompletní proces, na kterém se podílejí i další faktory – nejen cukrovka. Již výše byl popisován vysoký krevní tlak jako velmi riziková okolnost, dále je to zvýšená hladina cholesterolu, a to především jeho frakce, tzv. LDL-cholesterol. Nicméně za nejsilnější rizikový faktor je považováno kouření. I mírný vzestup hmotnosti při zanechání kouření povede k významnému zlepšení prognózy a k oddálení komplikací. Pravidelná pohybová aktivita dokáže pozitivně působit na všechny rizikové faktory současně, nicméně v přítomnosti některé z výše popsaných komplikací se vždy poraďte s lékařem o vhodném typu pohybové aktivity.

Komplikace cukrovky – ohrožení života

Přečteno:  4858×

Vyšlo:  10. 9. 2015

Diskuze: 1 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Diabetes

 
© Aleš Krupička 2007–2020