Obesity News
Každý teoreticky ví, jak zhubnout
Foto: shutterstock.com

Každý teoreticky ví, jak zhubnout

MUDr. Marta Šimůnková

Už samotný název profese „nutriční terapeut“ naznačuje, že to, co jíme, může mít léčebný účinek. Určitě vystihuje podstatu práce a pomoci pacientů lépe, než staré označení „dietní sestra“. Nutriční terapeut je vysokoškolsky vzdělaný odborník, který umí sestavit jídelníček na míru konkrétnímu pacientovi podle jeho onemocnění, hmotnosti a dalších okolností. Už několik let mohou klienti Rekondičního centra Salmovská v Praze a pacienti III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice konzultovat své stravování s usměvavou sympatickou nutriční terapeutkou Bc. Anetou Sadílkovou. Ta jim vždy dobře poradí.

Jak dlouho působíte ve VŠTJ Medicína Praha a na III. interní klinice 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze?

Ve VŠTJ Medicína Praha resp. v Rekondičním centru Salmovská v Praze a stejně tak na III. interní klinice pracuji přibližně dva roky. Již předtím jsem zde ale působila při tříletém studiu oboru Nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě UK a sbírala tak cenné zkušenosti.

Co Vás k oboru nutriční terapeutky přivedlo a jak jste se dostala právě na toto pracoviště?

Už v průběhu studia na osmiletém gymnáziu jsem se zajímala o správnou životosprávu. Když jsem viděla některé své spolužáky snídat či obědvat párek v rohlíku nebo hůře chipsy a coca colu, uvědomovala jsem si, že to správné není, a snažila jsem se jíst zdravě. Také jsem se závodně věnovala tanci a bylo třeba dodat tělu vše, co potřebovalo, aby podalo dobré výkony. Velkým inspirátorem byl pro mě také můj starší bratr, který se v naší domácnosti snažil zavést zdravější stravování, zakázal pravidelný nákup uzenin, pekl domácí chléb apod. A když jsem hledala na internetu vysokoškolský obor, kterému bych se mohla věnovat, narazila jsem na obor nutriční terapeut a ten se pro mě ihned stal jasnou volbou.

Na konci prvního ročníku na vysoké škole jsem si potom uvědomila, že bez praxe nemá studium tohoto oboru význam. Proto jsem si vybrala III. interní kliniku – obezitologii, diabetologii, endokrinologii a díky ochotě MUDr. Martina Matoulka věnovat se studentům oboru nutriční terapeut jsem začala docházet na pravidelnou praxi jak na III. interní kliniku, tak do Rekondičního centra Salmovská.

Co Vás na Vaší práci nejvíce baví?

Na své práci mám nejraději to, že se mohu podílet na zlepšení života našich pacientů, že jim mohu v souladu se svými znalostmi a zkušenostmi poskytnout rady, které jim pomohou při snaze upravit své stravování a zredukovat hmotnost. Většina lidí teoreticky dobře ví, jak zhubnout, ale každý potřebuje občas nasměrovat tím správným směrem.

Společně s MUDr. Martinem Matoulkem se věnujete také oblasti bariatrické chirurgie – spolupracujete s obézními pacienty, kteří jsou potenciálními kandidáty na operaci žaludku. Je nějaký rozdíl mezi těmito pacienty a ostatními pacienty nebo běžnými klienty Rekondičního centra?

Rozdíl může být v tom, že pacienti, kteří jsou kandidáty na bariatrický výkon, dosáhli většinou velmi vysoké tělesné hmotnosti a mají za sebou dlouhou historii redukčních pokusů, při kterých se jejich hmotnost měnila i o několik desítek kilogramů. Pro ně může být operace žaludku šancí na výrazné zlepšení kvality života a celkové prognózy. Ne každý se však pro bariatrickou operaci hodí a je vždy třeba pacienta na výkon dobře připravit, aby se očekávaný pozitivní efekt dostavil.

Pořádáte s MUDr. Matoulkem tzv. banding kluby? O co se jedná?

Banding klub je setkání pacientů, které se koná pravidelně jednou měsíčně na III. interní klinice. Má sloužit k tomu, aby si pacienti předávali své zkušenosti ohledně „soužití“ s bariatrickým výkonem. Pacienti, kteří výkon zvažují, nebo se na něj připravují, se ptají těch, kteří ho již podstoupili, na vše, co je zajímá a nad čím váhají. Jedině tak si mohou udělat ten správný obrázek o tom, co je čeká a rozhodnout se, zda jsou na výkon připraveni či nikoli. Více informací o banding klubu lze nalézt na www.vstj.czv sekci Banding klub nebo na facebookové stránce „Banding klub“.

V čem vidíte rezervy, co by bylo zapotřebí zlepšit, například vybavení, míru spolupráce pacientů, edukační materiály, osvětu?

Myslím si, že vždy je co zlepšovat a také se o to ve VŠTJ Medicína Praha snažíme. Na některé nápady k vylepšení, například ohledně vybavení Rekondičního centra, je však třeba shánět finanční prostředky, a to není jednoduché. Co se týče přístupu k našim pacientům a klientům Rekondičního centra, snažíme se dělat maximum a neustále se zlepšovat.

Co považujete za největší profesní úspěch?

Za velký úspěch považuji již to, že jsem se stala součástí týmu VŠTJ Medicína Praha a III. interní kliniky VFN. Postoj k pacientům je na obou pracovištích velmi osobní a individuální. Přístup MUDr. Martina Matoulka k léčbě pacientů s nadváhou a obezitou je obdivuhodný a je pro mne inspirací.

Čeho byste ještě chtěla dosáhnout?

Chtěla bych se i nadále podílet na úspěšné léčbě pacientů s obezitou, ať už konzervativní cestou nebo cestou bariatrické chirurgie. Ráda bych se dále zdokonalovala ve své práci a komunikaci s pacienty a přispěla tak co největším dílem ke zlepšení kvality jejich života.

Přečteno:  5351×

Vyšlo:  3. 4. 2015

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Životní styl, Hubnutí

 
© Aleš Krupička 2007–2020