Obesity News
Samostatná kontrola diabetu - selfmonitoring
Foto: shutterstock.com

Samostatná kontrola diabetu - selfmonitoring

MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D.

Měření hladiny cukru v krvi a v moči, stejně jako sledování přítomnosti ketolátek pacientem v domácím prostředí, je součástí samostatné kontroly diabetu čili selfmonitoringu.

V čem selfmonitoring diabetikům pomáhá?

  • V dosažení přiměřených hladin cukru v krvi tak, jak je stanovil ošetřující lékař.
  • V eliminaci kolísání glykémie - náhlých poklesů a vzestupů hladiny krevního cukru, v zachování co nejvyrovnanější glykémie a v předcházení situacím ohrožujícím život (hypoglykémiím či hyperglykémiím).
  • V úpravě dávky inzulinu a léků (po domluvě s ošetřujícím lékařem).

Informace o změnách hladiny cukru v krvi během dne v závislosti na příjmu potravy a pohybové aktivitě nám poskytují velký a malý glykemický profil. Malý glykemický profil je tvořen obvykle z 3 až 5 měření, a to před hlavními jídly a eventuálně před spaním a v noci. Velký glykemický profil (6 až 8 měření) je kontrola glykémie před a dvě hodiny po každém hlavním jídle, před spaním a mezi 1. až 3. hodinou ranní.

Jak často se má měřit glykémie?

Jak často je třeba měřit hladinu cukru v krvi, to stanoví ošetřující diabetolog. Pacienti s diabetem léčení intenzifikovaným inzulinovým režimem (tj. třemi a více injekcemi inzulinu za den nebo inzulinovou pumpou) by měli provádět minimálně dvakrát týdně velký glykemický profil.

Pacienti léčení konvenčním inzulinovým režimem (tj. jednou až dvěma injekcemi inzulinu za den) by měli alespoň dvakrát týdně změřit malý glykemický profil. Za mimořádných okolností, jako jsou akutní onemocnění, večírky nebo fyzická námaha, by měla být glykémie kontrolována častěji. Zaznamenávání výsledků do deníku pomůže rychle vyhodnotit příčiny výkyvů glykémie a přijmout odpovídající opatření. Cílové hodnoty, které by neměly být překročeny, určí ošetřující lékař.

Jedno měření nám může dotvořit obraz aktuální situace, např. před řízením vozidla, po aplikaci větší dávky inzulinu po nezvyklé nebo neplánované námaze apod. Nic nám však neříká o vývoji tohoto stavu, zda je hladina cukru stabilní, stoupá či klesá.

Jakým způsobem si hladiny cukru v krvi měřit?

Glukometr je malý přístroj, který v domácích podmínkách změří pomocí testačního proužku z kapky krve hladinu cukru v krvi. Kapku krve odeberete z boční části bříška prstu, která je velmi dobře prokrvená. U některých glukometrů je možný odběr z alternativních míst.

Místo odběru nejprve omyjte teplou vodou a mýdlem, nedezinfikujte ho. Vpich provádějte lancetou nebo speciálním autoletem. Nyní již většina glukometrů potřebuje k měření jen velmi malé množství krve.

Chyby při měření glukometrem

  • testovací proužky po expirační době nebo jejich špatné skladování
  • znečištěný glukometr, chybný kalibrační kód
  • nedodržení času, málo vzorku
  • chybně měřící glukometr (přesnost glukometru je třeba každé tři měsíce zkontrolovat)

Přečteno:  5075×

Vyšlo:  22. 5. 2014

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

 
© Aleš Krupička 2007–2020