Obesity News
Monitorování krevního tlaku

Monitorování krevního tlaku

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Měření krevního tlaku je často velmi ovlivněno návštěvou lékaře a mnohdy se stává, že pacienti mají u lékaře vyšší, event. jiné hodnoty tlaku než při jeho domácím měření. Jedním z vysvětlení může samozřejmě být nepřesný tonometr (tlakoměr), který máte doma.

Přesnost domácího tlakoměru lze ověřit jeho použitím u lékaře, zda se naměří stejné hodnoty jako pomocí lékařského tlakoměru. Přesto se naměřené hodnoty často liší. Odborníci odhadují, že až 30 % pacientů s vysokým krevním tlakem trpí tzv. syndromem bílého pláště – tedy zvýšeným krevním tlakem ve zdravotnickém zařízení, což bývá příčinou předepisováním léků na vysoký krevní tlak.

Měření krevního tlaku v domácích podmínkách je tedy poměrně důležité i v rámci různých aktivit. Hodně lidí bývá překvapeno, že po větší fyzické námaze, kdy jim je třeba slabo, nemají vysoký, ale naopak nízký krevní tlak. Velmi dobrou orientaci o krevním tlaku poskytuje grafické zobrazení hodnot pravidelně měřeného krevního tlaku. Z grafů je například patrné, zda jsou hodnoty větší po ránu nebo naopak večer. Vždy, když si naměříte významně vyšší hodnoty, měli byste si uvědomit, zda jste užili všechny předepsané léky, neboť se ukazuje, že nejčastějším problémem jednorázově zvýšeného krevního tlaku je právě vynechání užití léků na vysoký krevní tlak.

Při měření krevního tlaku je nezbytné mít i dostatečně širokou manžetu. Volba vhodné šířky manžety tlakoměru je nezbytnou podmínkou zjištění správné hodnoty krevního tlaku. Šířku měřicí manžety u tlakoměru rtuťového i digitálního volíme podle obvodu paže. Obecně platí, že manžeta by měla při nasazení zakrývat nejméně 80 % délky paže a měla by být široká alespoň 12–13 cm. Při obvodu paže do 33 cm se doporučuje šířka manžety 12 cm, u paže s obvodem 33–41 cm by měla mít manžeta šířku 15 cm a u paže s obvodem nad 41 cm musí mít manžeta šířku 18 cm. Pokud zvolíme manžetu příliš širokou, naměřené hodnoty krevního tlaku mohou být podhodnocené.

Domácí měření krevního tlaku je nezbytnou součástí léčby vysokého krevního tlaku. Poskytuje totiž více informací než pouhé ambulantní měření v ordinaci lékaře. Pokud jsou hodnoty stále vysoké, event. se významně se liší v ordinaci a při domácím měření, lze využít i tzv. dvacetičtyřhodinové monitorování krevního tlaku, kde je tlak měřen pravidelně automatem i v průběhu spánku. Toto měření nám dává nejpřesnější informace o krevním tlaku.

eVito

Přečteno:  5532×

Vyšlo:  17. 4. 2014

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Přidružená onemocnění, Kardiovaskulární

 
© Aleš Krupička 2007–2020