Obesity News
Proti diabetu je zapotřebí vyrazit včas
Foto: shutterstock.com

Proti diabetu je zapotřebí vyrazit včas

MUDr. Marta Šimůnková

Kilogramy navíc a diabetes 2. typu mají k sobě blízko. Jak spolu souvisejí, vysvětluje v rozhovoru doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., z 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Myslíte, že je osvěta o diabetu v Česku dostatečná? Jak by se dala situace zlepšit?

Největší dopad na veřejnost mají média. Bohužel, v televizi se mnohem častěji setkáváme s pořady o vaření (z některých výtvorů lidové tvořivosti jde občas i strach) a s reklamou na levné potraviny, pivo, pochoutky k televizi nebo cukrovinky než s pořady, které vysvětlují nebezpečnost nadměrné konzumace právě těchto lahůdek. Navíc je problematika diabetu v poslední době zlehčována i ze strany nejvyšších představitelů státu. Propagace zdravé pohybové aktivity a zdravého stravování by přitom měla být základní součástí prevence problémů s krevním cukrem, tuky a vysokým krevním tlakem a měla by být v dnešní době, kdy téměř dvě osoby z deseti mají problém s krevním cukrem, nabízena ne jako pouhá možnost, ale spíše jako nezbytná nutnost. Druhou možností, jak přispět k osvětě, podle mého názoru účinnější, je nabídnout možnost osobního kontaktu pacientů nebo osob se zvýšeným rizikem jeho rozvoje se zdravotníky, kteří mohou odpovědět na otázky a poradit s případnými problémy. Tato možnost je bohužel veřejností méně využívána, což svědčí o nízkém povědomí obyvatelstva o škodlivosti diabetu.

Troufnete si odhadnut, kolik je v ČR nediagnostikovaných diabetiků a osob s porušenou glukózovou tolerancí?

doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. Je docela složité na tuto otázku odpovědět. Stačilo by možná napsat, že je jich mnohem více, než si myslíme. Odhaduje se, že diabetem onemocní 8–9 % populace (u osob starších než 70 let je však výskyt diabetu více než dvojnásobný) a že přibližně stejné procento v populaci má některou z hraničních poruch metabolismu krevního cukru (glukózy), jako je hraniční glykémie nalačno nebo porušená tolerance glukózy. Tito pacienti mají vysoké riziko rozvoje diabetu. Co se týče nepoznaného diabetu, u nás se vyskytuje díky dobré zdravotní péči méně než v některých jiných státech, přesná data ale chybějí (právě proto, že jde o nepoznaný). Pacienti o něm nevědí, protože se zpočátku neprojevuje žádnými nápadnými příznaky. V tom je diabetes velice zrádný. Odhaduji, že bychom v populaci mohli takových případů mít kolem 200–300 tisíc.

Jak souvisí obezita s diabetem 2. typu?

Obezita je rizikový faktor pro rozvoj diabetu. Pacienti s obezitou mívají často tzv. inzulinovou rezistenci, která je jednou ze dvou podmínek pro vznik diabetu 2. typu.

Můžete čtenářům přiblížit, jak to je s podílem dědičnosti a vlivu prostředí a životního stylu na diabetes?

Všechno souvisí se vším. Je jisté, že k rozvoji diabetu je nutná dědičná vloha. Dědičnost cukrovky je ale tak komplikovaná, že nejsme schopni na základě genetické analýzy určit, že jakýkoli člověk cukrovkou 2. typu onemocní, nebo že se u něho naopak cukrovka neprojeví. Vlivy prostředí (energeticky bohatá strava, přejídání, nedostatek pohybu, stres a další) zvyšují pravděpodobnost, že se cukrovka projeví. Změnou těchto vlivů (zdravá výživa, přiměřené množství jídla, dostatek pohybu) je možné pravděpodobnost, že se rozvine cukrovka, snížit a dokonce cukrovku již rozvinutou velmi úspěšně léčit.

Proč hrozí diabetikům srdečně‑cévní komplikace a proč onemocní jejich drobné cévy v očích, ledvinách, končetinách?

Cévy jsou vystlány tenkou membránou, takzvaným endotelem. Endotel je vrstva buněk, která chrání cévní stěnu a ovlivňuje prakticky všechno, co se v těle děje. Je sice velmi tenký, ale díky tomu, že v těle se nachází tisíce kilometrů cév, od těch nejsilnějších až po ty nejmenší, tvoří endotel plochu asi 1 000 čtverečných metrů a má hmotnost asi 7 kg. Bohužel, endotelové buňky jsou mimořádně náchylné na poškození krevním cukrem a podobně reagují na vysoký krevní tlak a zvýšení tuků v krvi. Poškození endotelu je prvním projevem cévních komplikací a po něm rychle následuje postižení velkých cév aterosklerózou, která je postupně uzavírá, a k postižení tenkých cév, které způsobí poruchy ledvin, očí a nervů. A je nutné zdůraznit, že nejhůř jsou na tom kuřáci. Po vykouření jediné cigarety je možné pozorovat, jak stoupne množství mrtvých endotelových buněk plovoucích v krvi po odloučení z cévní stěny.

Co je podle Vás největší novinkou v léčbě diabetu poslední doby?

Novinek je celá řada, například nové léky, nové inzuliny, rozvoj operačních metod léčby obezity a další. Za svého působení v diabetologii jsem měl možnost sledovat velké množství novinek, ale jedno zůstává stále stejné: můžete mít tu nejlepší léčbu, ale když sami nebudete chtít, cukrovka se nezlepší! Žádná léčba ordinovaná lékařem nedokáže nahradit vhodnou stravu nebo pohyb. Bohužel, nespolupracující pacienti se dožívají kratšího věku a mají více komplikací, kuřáci jsou na tom nejhůř.

Dala by se moderní epidemie diabetu zastavit nebo předpokládáte, že se křivka vzestupu incidence oploští?

Epidemie diabetu se asi zastaví, ale její konec je zatím v nedohlednu. Křivka výskytu diabetu v České republice stále strmě narůstá, ještě strměji narůstá v některých asijských a afrických zemích. Může se stát, že jednou bude mít cukrovku většina populace. Pevně ale věřím, že tato katastrofa nenastane a že se epidemii diabetu podaří včas zastavit. I když si myslím, že se to během příštích nejméně několika generací nestane. Nejprve bude totiž nutné změnit myšlení lidí, aby si uvědomili, jak je diabetes nebezpečný.

Čekáte v nejbližší době nějakou zcela průlomovou novinku v léčbě diabetu?

Ne, v nejbližší době se žádný průlom nechystá. Je pošetilé čekat na to, že něco nebo někdo přijde a zachrání nás. Vždyť ani Blaničtí rytíři ještě nevyjíždějí, přestože by se to možná už hodilo. Ačkoli lékařský výzkum pokračuje a nové léky nám prodlužují život, jedno je jasné už dlouhou dobu: zodpovědnost za naše zdraví je na nás. Zdravý životní styl nám může pomoci – nebo lépe řečeno, pokud ho budeme dodržovat, pomůžeme si sami a snížíme pravděpodobnost, že se u nás objeví diabetes. Každý je totiž ohrožen, nikdo nemůže říct, že se ho to netýká. Pokud cukrovka nepotká přímo Vás, objeví se u někoho z Vašich blízkých, příbuzných, kolegů a známých. Myslete na to při nákupech, myslete na to také u Vašich dětí, a pokud nevíte, co přesně byste měli dělat, neváhejte a zeptejte se odborníků, zeptejte se Vašeho lékaře. Proti diabetu je třeba vyrazit včas, protože cukrovkou napáchané škody většinou nejde vrátit zpět.

Přečteno:  6309×

Vyšlo:  20. 3. 2014

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Přidružená onemocnění, Diabetes

 
© Aleš Krupička 2007–2020