Obesity News
Příprava pacientů před bariatrickou operací

Příprava pacientů před bariatrickou operací

Mgr. Aneta Sadílková

Bariatrická operace je výkon, který výrazně ovlivní život pacienta a vyžaduje doživotní dodržování specifického režimu. Proto je nesmírně důležitá příprava a edukace pacienta v předoperačním období, aby pro něj nebylo podstoupení bariatrické operace krokem do neznáma a aby se očekávaný pozitivní efekt operace dostavil.

V rámci předoperační přípravy je třeba pacientovi vysvětlit podstatu vybraného bariatrického výkonu, informovat ho o pozitivních aspektech výkonu, ale také o možných rizikách a komplikacích, které mohou, stejně jako u každé jiné operace, nastat. Pacient musí být dále srozuměn s nezbytností následného celoživotního ambulantního sledování a pravidelných krevních odběrů, jelikož je nutné sledovat koncentrace vitaminů a dalších látek v těle. Pacient by měl být před plánovaným bariatrickým výkonem v péči lékaře‑obezitologa, nutričního terapeuta a psychologa, k nimž musí docházet na pravidelné kontroly. Lékař poučí pacienta o vybraném typu výkonu, vysvětlí mu jeho princip a očekávaný výsledek. Nutriční terapeut rozebírá s pacientem jeho stravovací zvyklosti a jídelníček a zavádí postupné změny vedoucí ke snížení hmotnosti, která je před realizací bariatrického výkonu nezbytná. Důraz se klade na to, aby byl pacient připraven na specifický pooperační stravovací režim, který daný bariatrický výkon vyžaduje. Tím se zvýší dodržování příslušeného pooperačního režimu pacientem a pravděpodobnost uspokojivých výsledků operace. V přípravě pacienta na výkon je také nezbytná úloha psychologa. Ten zjišťuje, co pacient od bariatrického výkonu očekává, zda je na něj připraven a zda si uvědomuje, co daný výkon obnáší, včetně nutnosti dodržovat pooperační stravovací režim. V neposlední řadě posuzuje, zda je pacient připraven na celoživotní pooperační spolupráci se zdravotnickým týmem.

Velmi účinným edukačním prostředkem před plánovanou bariatrií jsou pro pacienty tzv. banding kluby. Jde o společná setkání zájemců o bariatrickou operaci a pacientů, kteří již bariatrický výkon podstoupili. Cílem je, aby se pacienti, kteří již bariatrický výkon prodělali, podělili s ostatními o své zkušenosti, a to jak dobré, tak špatné, a aby se jedinci uvažující o bariatrickém výkonu ptali na vše, co je zajímá, čímž si sami nejlépe ujasní, zda je pro ně operace vhodná, či nikoliv.

Přijďte mezi nás a zúčastněte se setkání Banding klubu! Podělte se o své zkušenosti i pochybnosti! Více informací a registrace na www.vstj.cz v sekci Banding klub.

Přečteno:  5522×

Vyšlo:  20. 2. 2014

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Bariatrie

 
© Aleš Krupička 2007–2020