Obesity News
Češi už nepřibírají!
Foto: shutterstock.com

Češi už nepřibírají!

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

V rámci projektu „Žij zdravě“ byl proveden společností STEM/Mark, a.s., další výzkum o výskytu obezity a přidružených onemocnění v populaci České republiky. Protože to byl již v pořadí pátý výzkum od roku 2000, lze velmi dobře pozorovat změny. Celkem bylo v rámci výzkumu vyhodnoceno více než 2 000 osob.

Počet obézních již neroste

Od roku 2008 zůstává počet lidí s nadváhou a obezitou na stejné úrovni. Určitě není třeba jásat, protože stále více než 56 % dospělé populace má nadměrnou hmotnost. Je zajímavé, že zatímco za poslední tři roky se situace u žen dokonce mírně zlepšila, muži pokračují v mírném vzestupu – má jich tedy více nadváhu a obezitu. Zdá se, jako by muži varování stále nebrali vážně, přestože jsou kardiovaskulárními onemocněními ohroženi více. Dokonce více než 55 % mužů má rizikový obvod pasu (> 80 cm). Došlo k nárůstu počtu mužů s vysoce rizikovým pasem (> 88 cm) o 7 %, což je poměrně alarmující. U žen je situace obdobná jako v roce 2008.

Pozor, přibývá i počet dívek a žen s podváhou

Ve skupině žen ve věku 18–19 let je dokonce více než 20 % dívek v oblasti podváhy (BMI < 18,5 kg/m2). Ještě v kategorii 20–29 let je 11 % žen s podváhou. Zdá se, že ženy v tomto věku na svou hmotnost nejvíce dbají, a tak se jejich vloha neprojeví. Teprve po 30. roku věku dochází ke snížení počtu žen s podváhou a maximální vzestup hmotnosti a tedy rizikové období nastává po 40. roku věku. Přísné diety a udržování nízké hmotnosti v adolescenci a věku okolo 20 let jsou velmi rizikové, např. pro stavbu kostí. Tyto ženy tak mohou mít významně slabší kosti než ženy s normální hmotností. Jistě v tom hraje roli i vliv médií a různých soutěží krásy, kde ženy s normální hmotností téměř nemají šanci. Mohou si tak „zadělávat“ na problémy v dalších letech a cca třetina z nich pak bude v budoucnosti s jídlem bojovat.

Hmotnost roste po celý život

Průměrný vzestup hmotnosti mezi 20. a 29. rokem je pouhých 1,6 kg. Nejvyšší hmotnostní přírůstek pak najdeme v sedmé dekádě, kdy průměrný Čech přibere 3,6 kg. Stále tak v průměru zvyšujeme svou hmotnost o 0,25 kg každým rokem od 18 let.

Obezita podle místa bydliště

Zkoumaný soubor byl reprezentativní i z hlediska místa bydliště. Jako nejrizikovější místo je obec s počtem obyvatel 1 000–2 000, kde dokonce plné dvě třetiny obyvatel (67 %) se pohybují v pásmu nadváhy či obezity. U ostatních obcí nebyl nalezen rozdíl v počtu lidí s nadváhou a obezitou.

Dětství je rozhodující, zvláště u chlapců

Alarmujícím způsobem dochází k vzestupu obezity v dětství. Podle dat v tomto souboru pouze 22 % dospělé populace, která se potýkala s nadváhou a obezitou v dětství, se v dospělosti udržela v pásmu normální hmotnosti. Celých 78 % dětí s nadváhou a obezitou je v pásmu nadváhy a obezity i v dospělosti. I když ženy se s tímto handicapem vyrovnávají lépe, 42 % dívek s nadváhou se s tímto problémem potýká i v dospělosti. U chlapců trpí nadváhou v dospělosti plných 90 % a z toho 63 % se potýká s obezitou!

CO ZA TO MŮŽE?

Jako nejsilnější prediktor, resp. parametr, který ovlivňuje normální hmotnost, je pravidelná pohybová aktivita v mládí, pravidelná strava a spotřeba ovoce a zeleniny. Jako negativní prediktor, tedy zvyšující hmotnost, se ukazuje konzumace jídla typu fast‑food a sekundárně zpracovaného masa (uzeniny) a vlastnictví automobilu.

Čas trávený pohybovou aktivitou je stále kratší

DOKONCE VÍCE NEŽ 55 % MUŽŮ MÁ RIZIKOVÝ OBVOD PASU (> 80 cm). DOŠLO K NÁRŮSTU POČTU MUŽŮ S VYSOCE RIZIKOVÝM PASEM (> 88 CM) O 7 %, COŽ JE POMĚRNĚ ALARMUJÍCÍ. U ŽEN JE SITUACE OBDOBNÁ JAKO V ROCE 2008.

Více než dvě třetiny obézních lidí nevykonávají žádnou pohybovou aktivitu, a přestože se muži věnují pohybové aktivitě poněkud více než ženy, zřejmě nestačí kompenzovat zvýšený energetický příjem. Oproti roku 2010 došlo ke snížení počtu osob trávících pohybovou aktivitou do čtyř dnů v týdnu. Dokonce již skoro 60 % osob nevykonává žádnou pohybovou aktivitu. Sportovců prakticky neubylo – těch, kteří jsou aktivní 5–7 dnů v týdnu je okolo 10 %.

VÝSKYT CUKROVKY JE STEJNÝ

Ve zkoumaném souboru bylo celkem 7 % diabetiků. U obézních je šestinásobné riziko vzniku diabetu oproti pacientům s normální hmotností. Nadváha zvýší riziko 2,3krát. U sportujících bez ohledu na hmotnost a BMI je 3,5krát nižší riziko výskytu diabetu.

Ženy se snaží hubnout dvakrát častěji

Přestože v ambulancích je poměr žen a mužů 4 : 1, počet hubnoucích pokusů je pouze 2 : 1. To znamená, že i muži se snaží hubnout, ale méně často navštěvují odborníky. Co vede k tomu, že muži stále zvyšují svou hmotnost, je zřejmé. Plných 86 % mužů nevnímá svoji nadváhu jako problém, dokonce více než čtvrtina obézních mužů zůstává v klidu. U žen je situace poněkud jiná. Za problém nepovažuje svou obezitu pouze cca 14 % žen.

Přečteno:  7124×

Vyšlo:  18. 4. 2013

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Životní styl, Ostatní články

 
© Aleš Krupička 2007–2020