Obesity News
Poraďte se i vy ve své lékárně

Poraďte se i vy ve své lékárně

Mgr. Alena Menclová

Konzultační činnost neboli lékové poradenství je v současné době rychle se rozvíjející oblast poskytované farmaceutické péče v lékárnách. Pacienti mohou od konzultace s lékárníkem očekávat racionální zhodnocení své farmakoterapie, vysvětlení správné aplikace složitějších lékových forem, doporučení vhodných režimových opatření a mnoho dalších zajímavých informací týkajících se podpory zdraví a předcházení nemocem.

Konzultace probíhají optimálně v soukromí konzultační místnosti po předchozí domluvě s farmaceutem, a to kdykoliv během otevírací doby lékárny nebo pouze v konkrétní stanovený den. Na začátku konzultace klade farmaceut pacientovi několik otázek týkajících se jeho zdravotního stavu a životního stylu, poté zhodnotí současnou medikaci a vztah pacienta k užívání léčiv. Mezi nejčastější shledané lékové problémy patří interakce léčiv s potravou, nevhodná léčiva ve stáří, výskyt nežádoucích účinků apod. V případě velice závažných zjištění (vysoký tlak krve, samovolné vysazování léčiv, nevhodná léčiva atd.) farmaceut neprodleně informuje ošetřujícího lékaře. Vždy pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem může lékárník pacientovi doporučit vhodnější alternativu užívaného léku, změnu v dávkování, výměnu léčiva atd.

Lékárník poradí i s aplikací složitějších forem léku

Vždy pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem může lékárník pacientovi doporučit vhodnější alternativu užívaného léku, změnu v dávkování, výměnu léčiva atd.

Kromě kompletního zhodnocení lékového profilu pacienta je konzultace rovněž zaměřena na praktickou či teoretickou ukázku aplikace složitějších lékových forem. Mezi ně patří hlavně inhalátory, které se využívají při léčbě astmatu nebo chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), transdermální náplasti s obsahem léčivých látek proti bolesti nebo pro dodání hormonů, injekce (např. pro aplikaci nízkomolekulárních heparinů v prevenci tromboembolické choroby).

Prokonzultujte svou redukci váhy

U většiny onemocnění mají režimová opatření nepostradatelnou funkci. Právě konzultace zaměřená na snižování nadváhy a léčbu obezity může pozitivně ovlivnit spolupráci pacienta a minimalizovat rizika srdečně-cévních onemocnění, způsobených zejména nadměrným hromaděním tuku v těle. Během konzultace je kladen důraz na dodržování zásad zdravého životního stylu a vyhledání prvotních příčin vzestupu hmotnosti. V případě komplikovaného zdravotního stavu pacienta farmaceut doporučí vhodné obezitologické centrum zahrnující komplexní péči o obézní pacienty. Chcete-li se tedy dozvědět jak správně užívat léky, jakým způsobem léky účinkují, jaké mají vedlejší účinky či jak jim lze předcházet, proč užíváte tolik léčiv najednou, jak dlouho máte léčiva užívat, v jakých dávkovacích schématech, jakým způsobem můžete přispět ke zlepšení vašeho zdravotního stavu, domluvte si v lékárně poskytující konzultační činnost odborné poradenství, rádi vám odpovíme na veškeré dotazy. Podporou pro vedení konzultací zaměřené na snižování nadváhy je projekt Koutek zdravého životního stylu. Pacient je v průběhu konzultace seznámen s používáním edukačních materiálů dostupných v rámci Koutku. Ty mohou sloužit jako odborné vodítko ke správnému postupu při snižování hmotnosti a dodržování zásad zdravého životního stylu. O konzultacích probíhajících v ostatních lékárnách se dozvíte více na internetových stránkách Koutku zdravého životního stylu www.koutekzdravi.net.

Léčba cukrovky 1. i 2. typu je založena na dodržování zásad zdravého životního stylu, dokonalých znalostech a dovednostech v zacházení s diabetickými pomůckami a výběru té nejvhodnější medikace. Diabetik se setkává s mnoha novými přístroji, u kterých je nezbytná správná manipulace a zručnost pacienta. Mezi hlavní diabetické pomůcky patří například glukometr, přístroj na měření orientačních hodnot cukru v kapilární krvi, dále autolanceta, která umožní odběr kapičky krve a inzulínové pero sloužící k podkožní aplikaci přesných dávek inzulinu. Konzultace v lékárně umožní pacientovi pochopit nezbytnost těchto pomůcek a zároveň zprostředkuje pacientovi praktický nácvik použití této techniky pod dohledem farmaceuta.

Přečteno:  7632×

Vyšlo:  16. 4. 2012

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Přidružená onemocnění

 
© Aleš Krupička 2007–2020