Obesity News
Kdy přibíráme nejčastěji?

Kdy přibíráme nejčastěji?

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Existuje několik rizikových období pro zásadní vzestup hmotnosti. Na základě celorepublikového výzkumu v rámci projektu Žij zdravě za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny jsme se pokusili analyzovat, kde a kdy jsou hlavní rizika vzestupu hmotnosti.

Je známo, že v průběhu života dochází k postupnému nárůstu hmotnosti s tím, že teprve po 65. roce dochází ke stagnaci nebo mírnému poklesu. Mírný pokles je dán především ztrátou vody, aktivní tělesné hmoty, a to jak svalové, tak kostní. Jistě, můžete namítnout, že je to velmi individuální, ale vyhodnocení více než 2 000 osob v rámci projektu Žij zdravě přesto ukázalo zajímavé souvislosti. Pojďme se na některé z nich podívat.

Do 30 let to jde

Mezi 18. a 29. rokem dochází jen k mírnému nárůstu hmotnosti, a to v průměru o 1,7 kg – tedy cca o 150 g za rok. Je to období, kdy si ještě stále udržujeme dostatek pohybu a redukční diety bývají nejúspěšnější, protože jsou vesměs založeny na kombinaci diety a pohybu. K tomu v tomto období napomáhá i poměrně velký časový fond – drtivá většina lidí starších 30 let by jistě potvrdila, že dříve bylo toho času podstatně víc.

30 až 39 let

V tomto období dochází k prvnímu zrychlení nárůstu hmotnosti, a to o 2,4 kg, přičemž analýza ukázala, že příčiny tohoto nárůstu jsou u mužů a u žen odlišné. Zatímco u mužů má největší vliv zvýšený energetickým příjem domácí kuchyně a klidu v rodinném prostředí, u žen to je těhotenství, nástup na mateřskou a s tím související významné omezení aktivního pohybu, ačkoliv to tak mnoha ženám ve skutečnosti nepřijde.

40 až 49 let

Zde hraje významnou roli skutečnost, zda jste v minulosti sportovali či byli jinak pohybově aktivní, nebo nikoliv. Průměrný nárůst hmotnosti v tomto období činí již 3 kg. Zatímco u sportovců a pohybově aktivních lidí se hmotností nárůst pohybuje zhruba na úrovni 1,8 kg, tak u těch, kteří aktivní nejsou, dochází k ještě významnějšímu vzestupu, a to dokonce na 4,2 kg. Další z příčin nárůstu bývá také to, že opakované snahy o redukční dietu a hubnutí již nebývají v tomto období tak úspěšné.

50 a více let

Asi nejkritičtější období, které je charakterizováno průměrným vzestupem hmotnosti o 3,6 kg. U žen dochází k přechodu, děti se osamostatňují a přitom ještě neumí ocenit dosavadní péči matek. Jídlo pak bývá snadno dostupnou náhražkou příjemných chvil. U mužů je situace nápadně podobná: bilancování dosavadního života vede k zásadním změnám, které se často projevuje zvýšením energetického příjmu.

60 a více let

Přestože stále dochází k individuálnímu vzestupu, průměrné BMI populace začíná klesat. Není to ovšem tím, že bychom konečně dostávali rozum, ale tím, že umírají ti s největším BMI, tj. více než 45 kg/m2. Jejich průměrný věk dožití je podle jedné studie pouhých 53 let. V tomto období se také ukazuje, že je výhodnější pohybovat se s hmotností na horní hranici normy, tedy hodnota BMI u mužů 25 a u žen dokonce 26 kg/m2. Úmrtnost na srdečněcévní onemocnění (kardiovaskulární mortalita) je zde totiž více závislá na fyzické zdatnosti než na hmotnosti. U žen s mírnou nadváhou hraje mírné zmnožení tělesného tuku dokonce celkovou roli v prevenci osteoporózy.

Co tedy říci závěrem?

To, že průměrný Čech každoročně přibírá cca 0,25 kg po celý život. Že s rostoucí hmotností je potřeba bojovat již od dětství, a to především pohybem, který je nejsilnějším preventivním faktorem. Kromě vlastního efektu na energetický výdej má i vliv na energetický příjem, především co se týká snížení spotřeby tučných jídel.

Elektronická zdravotní knížka Všechny informace o vašem zdraví přehledně na jednom místě, to je Elektronická zdravotní knížka VZP. Systém EZK, který umožňuje rychlé sdílení zdravotních informací mezi lékařem a pacientem, ale i mezi lékaři navzájem, je exkluzivně poskytován pojištěncům Všeobecné zdravotní pojišťovny zdarma. Více informací na www.vzp.cz.

Projekt Žij zdravě je podporován Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

Přečteno:  8736×

Vyšlo:  19. 10. 2011

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Obezita

 
© Aleš Krupička 2007–2020