Obesity News
Obezita v dětském věku

Obezita v dětském věku

MUDr. Jitka Kytnarová

Výskyt obezity narůstá nejen u dospělých, ale bohužel se zvyšuje i počet obézních dětí. V roce 2001 trpělo obezitou 6,6 % chlapců a 5,6 % dívek, což oproti roku 1991 představuje u chlapců nárůst o 3,6 % a u dívek o 2,6 %. Nelze se přitom spoléhat na to, že obézní dítě z obezity vyroste. V praxi se ukazuje, že většina obézních dětí zůstává obézními i v dospělosti. S nárůstem počtu obézních dětí se přitom zvyšuje riziko některých chorob, např. kardiovaskulárních onemocnění či diabetu mellitu 2. typu.

Co tedy přispívá k nárůstu počtu obézních dětí? Nepříznivý vývoj nemůžeme zjednodušit jen na problém genetiky či změny zevního prostředí. Rychlý vzestup výskytu obezity v posledních desetiletích, zejména v některých státech, naznačuje, že důležitou úlohu hrají právě změny životního stylu, protože ke změnám genetické výbavy by nemohlo dojít v tak krátkém období, které představuje méně než jednu generaci.

Rizikovými faktory pro rozvoj obezity je jednoznačně rodinné prostředí, nedostatečná tělesná aktivita a nesprávné stravovací návyky. Rodinné prostředí přispívá k rozvoji nadváhy u dětí dvojím způsobem – svou roli zcela určitě hrají genetické dispozice k obezitě, na druhou stranu je důležité si uvědomit, že rodina funguje jako důležitý příklad, který dítě v mnoha směrech následuje. Právě v rodině získává dítě model životního stylu, stravovacího režimu, výběru jídel i postoje k pohybové aktivitě.

Pravidelná strava a pohyb

Alarmující je, že zhruba polovina dětí školního věku není zvyklá pravidelně snídat a téměř třetina konzumuje alespoň jednu sladkost denně. K tomu je potřeba připočíst zvyšující se a pro děti lákavou nabídku fast foodových řetězců, obecně snazší dostupnost sladkostí a slazených nápojů ve školních automatech apod. S fyzickou zdatností na tom děti také nejsou nejlépe. Ve skutečnosti jsou pro řadu z nich jedinou pohybovou aktivitou dvě hodiny školní tělesné výchovy za týden. Léčba obezity v dětském věku je odlišná od dospělých. Především se do ní musí zapojit opravdu všichni členové rodiny. Nelze totiž spoléhat na to, že dítěti předložíme určitý návod a dispozice s tím, že si poradí samo. Rodič musí v první řadě jít dobrým příkladem, být pomocníkem, rádcem a povzbuzovatelem. Další okolností, kterou je potřeba mít na mysli, je, že přílišné omezení příjmu energie či jeho jednotlivých složek může v tomto věku narušit růst a vývoj dítěte. Strava by tedy měla být pravidelná, pestrá a vyvážená. Při léčbě obezity dítěte proto mluvme raději o „nácviku zdravého stravování či jídelníčku“ nežli o dietě. A stále mějme na paměti, že úprava jídelníčku musí být doprovázena zvýšením pohybové aktivity, která by v dětském věku měla činit alespoň jednu hodinu denně!

Správná výchova je ten

nejlepší vklad do budoucna V každém případě platí, že nejlepší léčbou je prevence. Proto je důležité vychovávat dítě od nejútlejšího věku ke zdravému životnímu stylu. Fyzická aktivita má být pro dítě radostí a přirozenou součástí života. Dále je děti potřeba učit ke správným stravovacím návykům, pravidelnému režimu stravování bez přemíry sladkostí a sladkých nápojů. Sladkost by neměla být odměnou či náplastí na bolest. Zdravý životní styl a prevence nadváhy není pro děti žádným trestem, ale naopak, pokud se stane přirozenou součástí jejich života, jedná se o nejlepší vklad do budoucna v podobě snížení rizika mnoha velmi závažných onemocnění.

Přečteno:  10108×

Vyšlo:  14. 9. 2011

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Obezita, Obezita u dětí

 
© Aleš Krupička 2007–2020