Obesity News
Důležitost „bílé“ tukové tkáně pro organismus aneb o rizicích velkého úbytku tuku pomocí liposukce

Důležitost „bílé“ tukové tkáně pro organismus aneb o rizicích velkého úbytku tuku pomocí liposukce

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Již mnoho času uteklo od zjištění, že tuková tkáň slouží jako zásobárna energie pro lidské tělo v době hladovění. Dalšími funkcemi, které byly uznány vědeckou společností, jsou ochrana organismu před zimou a tzv. ochrana mechanická, tj. např. proti nárazům.

Ke změně pohledu na tukovou tkáň, resp. ke zintenzivnění jejího výzkumu došlo v devadesátých letech 20. století s objevem prvního jí produkovaného hormonu – leptinu. Ten ovlivňuje dlouhodobou regulaci příjmu potravy a jeho hladina v krvi signalizuje množství tuku v těle. Postupně se ukazovalo, že tuková tkáň rozhodně není tak nečinná, jak se o ní vědci domnívali. Kromě leptinu byly objeveny i další hormony, např. adiponectin, resistin či visfatin, jejichž funkce se projevují mnoha způsoby – některé zasahují do rozvoje zánětu v organismu, jiné do metabolismu sacharidů a napomáhají tak zlepšení, tedy snížení inzulinové rezistence.

Podíl tuků na vzniku cukrovky 2. typu

V lidském těle můžeme najít dva typy tukové tkáně, a to hnědou, která u novorozenců slouží k tvorbě tepla, a bílou (viz výše). Hnědá tuková tkáň ještě během kojeneckého věku mizí a v lidském těle zůstává pouze bílá. Ta obsahuje tukové buňky, tzv. adipocyty, které fungují jako „skladiště“ tuků, k jejichž uvolňování dochází v období nedostatku (hladovění). Tuková tkáň se nachází zejména v podkoží (subkutánní) a v okolí orgánů (viscerální), jež je metabolicky více aktivní a jako taková se podílí např. na rozvoji inzulinové rezistence.

K ukládání tuků do adipocytů dochází až do jejich maximálního objemu, kdy už nejsou schopny další tuky kumulovat. K ukládání tuků (jakožto cenných látek pro organismus) dochází i nadále, ovšem nevhodným způsobem, tzv. ektopicky, a to do jaterní, svalové a případně dalších tkání. Zde tuky mohou zhoršovat tzv. inzulinovou rezistenci a tím se spolupodílet na vzniku cukrovky 2. typu (viz lipotoxicita, Obesity NEWS 4/2009). Z toho důvodu je při léčbě cukrovky 2. typu nutná redukce váhy, tedy zmenšení objemu adipocytů, které tak obnoví svou schopnost kumulovat tuky, včetně těch již nevhodně uložených. Tak dochází k výraznému zlepšení citlivosti organismu na inzulin.

Je rozumné zbavovat se tuků pomocí liposukce?

Možná se budete ptát, jak souvisí téma liposukce s předchozím textem o fungování tukové tkáně. Z mého pohledu velmi, jelikož dnes tolik módní odsávání tuku, může být sice účinné z estetického hlediska, ze zdravotnického však nikoliv. Odsátí velkého množství tuku – např. u obézního člověka, který nechce držet dietu ani se pohybovat a v liposukci spatřuje jedinou možnost jak se zbavit přebytečných kilogramů – znamená ztrátu „cenných“ adipocytů. A pokud se tento člověk nezačne po „odsátí“ pohybovat či nezmění svůj jídelníček, tak tuk, který se doposud ukládal v podkoží, kde sice působil neesteticky, ale rozhodně pacienta neohrožoval na životě, se začne ve větší míře ukládat právě v jaterní či svalové tkáni, což vede ke zhoršení inzulinové rezistence. Výsledkem pak může být rozvoj cukrovky 2. typu.

Rozhodně nejsem skalním nepřítelem liposukcí, u mnohých pacientů mohou pomoci, a to zejména po psychické stránce. O liposukci by ale měli přemýšlet výhradně lidé, kteří mají normální hmotnost nebo mírnou nadváhu a např. „trpí“ tukovým polštářem v oblasti břicha nebo na krku. Obézní člověk by měl vždy zvážit všechna rizika, která souvisí nejen se samotnou operací, ale i s pooperačním obdobím, např. právě ve zvýšeném riziku vzniku cukrovky 2. typu.

Jak působí léky na snižování inzulinové rezistence? Například léky ze skupiny PPAR-μ agonisté jsou schopny zlepšit inzulinovou rezistenci tím, že vyvolají vznik nových adipocytů, do nichž se „přesune“ nevhodně uložený tuk v jaterní či svalové tkáni. Nevýhodou je, že jejich plný efekt se dostavuje až za několik měsíců (vznik nových buněk přece jen chvíli trvá).

Přečteno:  10827×

Vyšlo:  2. 2. 2011

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Obezita, Hubnutí

 
© Aleš Krupička 2007–2020