Obesity News
Pohybová aktivita seniorů

Pohybová aktivita seniorů

Anna Crhová

Senioři v dnešní společnosti tvoří stále významnější část populace. S tím souvisí i to, že daleko větší část z nich je aktivních, a to jak ekonomicky, tak i ve svém volném čase. Dnešní senioři zkrátka prožívají po všech stránkách plnohodnotný život, a proto by měli více dbát o jeho kvalitu a rovněž se udržovat v patřičné kondici.

Obecně platí, že délka našeho života je určena a dynamicky pozměňována čtyřmi hlavními faktory: výživou, zdravotním stavem, psychickou pohodou a pohybovou aktivitou. Pokud chceme, aby náš život byl kvalitní a harmonický, je potřeba každému z nich věnovat patřičnou péči. Čas od času je proto užitečné provést jakousi osobní inventuru a zamyslet se nad tím, jak svůj čas mezi tyto složky života rozdělujeme a zda některou z nich příliš nezanedbáváme. Na následujících řádcích se budeme věnovat jednomu z výše uvedených faktorů, a to pohybové aktivitě seniorů.

Vytrvalost – klíč ke zdravému stáří

Díky pohybu se cítíme daleko lépe. Zapomínáme tak na mnohé starosti a navíc získáváme větší schopnost nacházet správná řešení či se rozhodovat správně.

Vytrvalostní pohybové aktivity jsou pro seniory tím pravým. Jako nejvhodnější se jeví především chůze a vše s ní spojené, jako např. turistika, nordic walking či v zimních měsících běžkové lyžování.

Dobrými vytrvalostními aktivitami jsou také plavání či jízda na kole. Při všech těchto aktivitách dochází ke zpevňování těla a co je hlavní, vytrvalostní pohyb významně napomáhá udržovat a posilovat naši celkovou kondici, a to jak fyzickou, tak i psychickou.

Zdravotně-kondiční cvičení aneb být stále fit

Abyste se cítili ve skvělé fyzické (a tím i psychické) kondici, měli pocit, že plně řídíte svůj život a mohli se plně věnovat svým oblíbeným koníčkům, je třeba udržovat tělo v kondici i pomocí dynamického zdravotně-kondičního cvičení. To by mělo zahrnovat složku zpevňovacího posilování, kterým ochráníte vaše kosti (např. při osteoporóze má toto cvičení velký význam), dále protahovací a uvolňovací cvičení, jímž udržíte pohyblivost vašich kloubů, a také cílenou relaxaci.

Cvičení pro seniory v Praze

Zásady cvičení seniorů

Základní péčí pro klouby seniorů by mělo být jejich procvičování v odlehčení, a to jak „na suchu“, tak ještě lépe ve vodě.

Pohybovou aktivitu je nejlepší provozovat denně, nejlépe dvakrát po 20 minutách. Důležité totiž je, aby tělo dostávalo impulsy k udržování aktivity co nejčastěji, přičemž minimálně byste se měli hýbat 2–3× týdně, např. formou skupinových cvičení v rekondičních centrech VŠTJ MEDICINA PRAHA, která jsou vedena vyškolenými cvičiteli.

Cvičení starších osob by mělo probíhat bez náhlých změn polohy těla, zejména pak hlavy, bez tvrdých doskoků, razantních švihových cvičení či důrazné pasivní dopomoci, ať už ze strany vaší či osoby, která se s vámi cvičení věnuje. Lidé s nadváhou by se měli vyhýbat dlouhodobému zatěžování nosných kloubů – nejvhodnější je pro ně cvičení v odlehčení, ideálně ve vodě, jako např. aqua aerobic či zdravotně-kondiční cvičení.

Zkrátka naslouchejte co nejvíce hlasu svého těla a cvičte bez přetěžování se. Vždyť tělo máme jen jedno, tak se k němu chovejme s tou nejvyšší úctou! Bohatě se nám odmění, to mi věřte.

Přečteno:  11510×

Vyšlo:  8. 12. 2010

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Cvičení

 
© Aleš Krupička 2007–2020