Obesity News
Možnosti bariatrické chirurgie

Možnosti bariatrické chirurgie

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

V jednom z minulých čísel Obesity NEWS byla věnována pozornost historii bariatrické chirurgie. Samotné slovo bariatrický pochází z řeckého baros (těžký). Tato chirurgická metoda v poslední době zaznamenává značný nárůst, způsobený vzestupem výskytu obezity.

Chirurgická léčba obezity (bariatrická chirurgie) je metoda u nás často opomíjená, dokonce bývá uváděna do pozice až "poslední možnosti" léčby. To je do značné míry škoda, protože se jedná o poměrně efektivní metodu léčby s výraznými váhovými úbytky.

VAŠE DOTAZY, NAŠE ODPOVĚDI

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.Na vaše dotazy o možnostech bariatrické chirurgie odpovídá MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze.

Na jak dlouho se dává bandáž žaludku? Je možné ji po zhubnutí odstranit?
(Michaela N., Kolín)

Pokud bandáž nedělá žádné potíže, většinou není důvod ji odstraňovat. Právě bandáž většinou odstraní pocit hladu a umožní jíst menší porce. Po případném odstranění by se pak hlad znovu dostavil a většinou dochází k opětovnému navýšení hmotnosti.

Jiná situace je, když po nějaké době dojde k selhání bandáže (tedy není funkční), nebo naopak dojde ke komplikacím, např. přestane být prostupná. V těchto případech je možné bandáž odstranit a případně řešit problém jiným výkonem, jako např. tubulizace žaludku (sleeve gastrektomie).

Z našich zkušeností jsou lidé již i 15 let a více po bandáži zcela bez obtíží a dá se říci, že na režim s bandáží jsou již zcela adaptovaní.

Kdo rozhoduje o bandáži žaludku nebo zda se pro to nehodím?
(Ludmila S., Praha)

Spolupráce chirurga, obezitologa, ale i psychologa a nutričního terapeuta je v rozhodovacím procesu nutná.

Cílem totiž není jenom povolení nebo zakázání výkonu. Především je nutné rozhodnout o druhu výkonu a předcházet možným komplikacím, které by mohly vzniknout indikací, než zvážení všech pro a proti.

Naprosto zásadní je spolupráce pacienta tak, aby se o všechny informace o svém stavu (stravovacích zvyklostech, chuti a hladu) podělil s příslušnými odborníky, protože jedině tak bude mít velkou šanci na dlouhodobý úspěch a bude z eventuálního chirurgického výkonu profitovat.

Metody chirurgických zákroků

Současné bariatrické operace lze rozdělit na resekční, kdy dochází k odstranění části trávicí trubice (sleeve gastrectomy a gastrický minibypass), a restriktivní, kdy se chirurgicky zmenší průsvit části trávicí trubice (bandáž žaludku).

Resekční operace vedou k velké redukci hmotnosti – výjimkou není redukce o 70 a více kilogramů. Redukce je ovšem "vykoupena" rozvojem chronického průjmu u některých pacientů a doživotní substitucí vitaminovými preparáty z důvodu snížené resorpční plochy střeva. Jsou vhodné především pro výrazně obézní pacienty s hmotností nad 200 kg, kteří nejsou schopni držet jídelní režim, resp. se u nich vyskytuje nárazové přejídání.

Restriktivní operace je bezpečná metoda, která vede k výrazné a dlouhodobé redukci hmotnosti s průměrným poklesem BMI o 15–20 kg/m2, tj. 20–50 kg. Bandáž žaludku je současně pro pacienty s obezitou vítanou "berličkou" výrazně napomáhající držet přísnou redukční dietu bez úporného pocitu hladu.

Co je to bandáž žaludku

Bandáž žaludku je jedna z chirurgických možností léčby obezity. V dnešní době se provádí laparoskopicky (tzn. po zákroku má pacient cca 5 drobných jizev na břiše a ne jednu 12cm jizvu). Jedná se o běžně prováděnou metodu s minimálním rizikem pro pacienta.

Během operace je horní část žaludku obkroužena silikonovou manžetou. Žaludek se po operaci skládá ze dvou spolu komunikujících částí – části nad bandáží, která má cca 30 ml, a části pod bandáží – tedy na způsob přesýpacích hodin. Operace se provádí v celkové anestezii. Po zákroku následuje krátkodobá 2 až 3denní hospitalizace.

Rychlý návrat do normálu

Výhodou laparoskopické metody je, že již pár hodin po operaci může pacient vstát z lůžka a druhý den po operaci přijímat tekutiny (nejdříve ve formě čaje, poté bujonů). Před propuštěním domů je pacient poučen o způsobu stravování a sestavování jídelníčku. Prvních 4–6 týdnů po operaci tvoří jídelníček nejdříve tekutá strava, následuje kašovitá a postupně se přechází na normální stravu za stálého dodržování předepsaného dietního režimu (zejména množství přijaté potravy). Obvyklá doba pracovní neschopnosti po operaci činí přibližně 2 týdny.

Velkou výhodu v pooperačním sledování skýtají Banding kluby
Velkou výhodu v pooperačním sledování skýtají Banding kluby

Bez pocitu hladu

Výborným efektem bandáže je to, že zbavuje "pocitu hladu", neboť po příjmu i velmi malého množství jídla se horní část žaludku nad bandáží rychle zaplní a dochází k pocitu nasycení, který přetrvává až několik hodin. Pacienti tak dosahují sníženého příjmu celkového množství jídla za den. Nejdůležitější je, že pacient nemá pocit hladu.

Jaké váhové úbytky můžeme očekávat

Po operačním zákroku redukují pacienti svou hmotnost o cca 2–10 kg za měsíc. Váhové úbytky jsou ovlivněny z velké části tím, zda pacienti již před operací hubli či ne. Pokud pacient držel dietu s příjmem cca 5000 kJ již před operací, hubne pomaleji než pacient, který před operací dietu nedržel. Největší váhové úbytky jsou první dva roky po operaci. Bandáž žaludku nicméně pomáhá pacientovi celoživotně.

Aby chirurgický výkon byl úspěšný, jsou nutné pravidelné kontroly u bariatrického chirurga, obezitologa a někdy i psychologa. První kontrola na chirurgii probíhá brzy po propuštění z nemocnice, další následují po 6 týdnech a 3, 6 a 12 měsících po operaci. Z pohledu obezitologa se osvědčují pravidelné kontroly po 1–2 měsících.

Dieta po operaci

Po operaci je nejdůležitější jíst málo a často. V praxi to znamená jíst každé cca 3–4 hodiny. Při pocitu sytosti by pacient neměl pokračovat v jídle. Velmi hrubým orientačním měřítkem je množství jídla, které se vejde na malý "dezertní" talířek. Dále se doporučuje pít mezi jídly a ne při jídle.

Velmi důležité je vyvarovat se příjmu potravin s vysokým energetickým obsahem, jako např. smetany, smetanové zmrzliny, čokolády apod. Jejich požití sice nevede k poruše funkce bandáže, ale ovněž ne ke kýžené redukci hmotnosti. Druhá skupina potravin, která není doporučována po operaci, jsou potraviny, které by naopak funkci bandáže mohly narušit ucpáním úzkého otvoru mezi oběma nově vytvořenými částmi žaludku (slupky z ovoce, velké kusy masa – zejména hovězího či vepřového).

Indikace k bariatrickému výkonu

  • Bandáž žaludku – provádí se u pacientů s III. stupněm obezity (Body Mass Index více jak 40 kg/m2) nebo u pacientů s II. stupněm obezity (Body Mass Index více jak 35 kg/m2), kteří mají další choroby (např. vysoký krevní tlak, diabetes mellitus – nejčastěji 2. typu, tj. nezávislý na inzulinu, dále zvýšenou hladinu cholesterolu, onemocnění kloubů, páteře apod.).
  • Sleeve gastrectomy – název pochází z anglického sleeve (rukáv). Provádí se u těžce obézních pacientů, u kterých selhala bandáž žaludku nebo u těch, kteří nejsou schopni dodržet dietní opatření s bandáží spojená. Výkon se provádí na I. chirurgické klinice VFN v Praze a spočívá v trvalém odstranění části žaludku.
  • Gastrický minibypass – indikace jsou podobné jako u sleeve gastrectomy. Výkon se provádí v Nemocnici Na Homolce.
Adjustabilní gastrická bandáž žaludkuSleeve gastrectomy – žaludek má tvar trubice
Adjustabilní gastrická bandáž žaludkuSleeve gastrectomy – žaludek má tvar trubice

Cíle bariatrické chirurgie

Redukce hmotnosti, díky které dochází ke zlepšení mnoha dalších onemocnění, a to: cukrovky (diabetes mellitus 2. typu), vysokého krevního tlaku, zlepšení hladiny cholesterolu.

Vyšetření před bariatrickým (chirurgickým) výkonem:

  • gastroskopie – k vyloučení vředové choroby gastro-duodenální
  • polykací akt – k vyloučení gastro-esofageálního refluxu, ultrasonografické vyšetření břicha (zejména vyšetření žlučníku)
  • pohovor s psychologem zaměřeným na léčbu obezity.

Kdo rozhoduje o provedení bariatrického výkonu:

  • internista – obezitolog
  • bariatrický chirurg
  • psycholog se zaměřením na problematiku obezitologie
  • pacient – musí sám tuto metodu chtít.

Hrazení zákroku ze zdravotního pojištění

Bandáž žaludku, tedy operační zákrok včetně předoperačních vyšetření, konzultací i pooperační péče, je v indikovaných případech plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Přečteno:  17271×

Vyšlo:  18. 10. 2007

Poslat článek: e-mailem

Článek je v kategoriích: Bariatrie

 
© Aleš Krupička 2007–2020