Obesity News
Co všechno je dobré při cukrovce sledovat a proč

Co všechno je dobré při cukrovce sledovat a proč

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Tento text je určen vám, našim čtenářům-cukrovkářům prvního či druhého typu. Chceme jím přispět ke zvýšení vaší informovanosti o tom, co je, nebo lépe řečeno má být a proč u cukrovky pravidelně sledováno a vyhodnocováno.

Mám vůbec cukrovku?

O přítomnosti cukrovky v našem těle lze snadno rozhodnout na základě několika vyšetření. Za prvé to jsou ranní glykemie (hladina krevního cukru). U zdravého člověka se mají pohybovat do hodnoty 5,5 mmol/l. Pokud je naše ranní glykemie vyšší jak 7 mmol/l, je to jasná známka toho, že máme cukrovku. Pohybuje-li se mezi 5,6– 6,9 mmol/l, nejedná se ještě o cukrovku, ale o tzv. předcukrovkový stav neboli poruchu glukózové tolerance. V tomto případě by měl být vždy proveden tzv. orální glukózový test, při němž pacient vypije 75 g glukózy rozpuštěné ve vodě. Glykemie se nabírá před zahájením testu, kdy by se její hodnota měla ideálně pohybovat do 5,5 mmol/l, a ve 120. minutě, kdy by měla být do 7,7 mmol/l. Pokud je glykemie ve 120. minutě vyšší než 11,1 mmol/l, máme cukrovku. Při hodnotě z intervalu 7,8–11,0 mmol/l se opět jedná o předcukrovkový stav.

Mám cukrovku. Co mám dělat?

O tom, jak je cukrovka „zaléčena“ neboli dobře kompenzována se lze přesvědčit různými způsoby. Nejčastěji pomocí sledování ranní glykemie a glykemie před a hodinu po jídle (po snídani, obědě a večeři), což se souhrnně označuje jako glykemický profi l. Glykemie si v tomto případě pacient většinou zjišťuje sám pomocí glukometru. Ranní glykemie by ideálně měla být do 6 mmol/l, před jídlem pak mezi 4–6 mmol/l a po jídle do 7,5 mmol/l.

Dalším parametrem, který vypovídá o tom, zda je cukrovka dobře kompenzována, je tzv. glykovaný hemoglobin (označovaný také jako dlouhý cukr), který ukazuje průměrné glykemie za posledních 90 dní. U zdravého člověka by se měla hodnota glykovaného hemoglobinu pohybovat do 4 %, u výborně zaléčeného diabetika pak do 4,5 %. Nevýhodnou je, že lékař z glykovaného hemoglobinu nevidí, jak se glykemie mění v průběhu dne, např. pacient, jemuž se glykemie během dne pohybují od 2 do 16 mmol/l, bude mít glykovaný hemoglobin kolem 5 %, což normálně signalizuje dobře kompenzovanou cukrovku. Zde by to byl ale omyl. Diagnózu cukrovky nelze v žádném případě stanovit pouze na základě hodnoty glykovaného hemoglobinu.

A co všechno mám sledovat dále?

Mezi další pravidelné odběry patří stanovení tzv. mikroalbuminurie, jež velmi citlivě vypovídá o tom, zda diabetik má, nebo nemá cukrovkou postižené nejen ledviny, ale i krevní cévy. Bylo totiž zjištěno, že u diabetiků, kteří měli mikroalbuminurii již pozitivní, byly téměř vždy přítomny známky počínajícího srdečního selhání neboli tzv. diastolické dysfunkce. Mikroalbuminurie se stanovuje z moče, a to z ranní nebo z nasbírané během 24 hodin.

Kromě výše uvedených testů by se u diabetika měla vyšetřovat 1× až vícekrát ročně (zde je důležitý individuální přístup) hladina krevních lipidů (tj. LDL- a HDL-cholesterol či triglyceridity), dále funkce štítné žlázy (TSH), funkce ledvin – urea, kreatinin, jaterní funkce, tzv. transaminázy (ALT, AST, GMT, ALP) a kyselina močová (způsobuje dnu).

Každý diabetik by měl být 1× ročně vyšetřen očním lékařem, zda netrpí tzv. diabetickou retinopatií neboli cukrovkou v očích.

Dále by při každé kontrole u diabetologa mělo být provedeno změření krevního tlaku a pulsu, pacient by měl být zvážen, měl by mu být změřen obvod pasu. Nesmírně důležitá je kontrola nohou (a to ne bérců) – pacient by se měl vždy před lékařem zout a sundat ponožky. Lékař by měl také zhodnotit, zda není přítomen tzv. syndrom diabetické nohy a zda nejsou přítomny známky diabetické neuropatie (postižení nervů cukrovkou), popř. ischemie.

Kritérie a cíle léčby a kompenzace cukrovky

Co všechno je dobré při cukrovce sledovat a proč
 

Proč je kompenzace cukrovky tak důležitá?

Pouze výborně kompenzovaná cukrovka pacienta významným způsobem oddaluje od pozdních komplikací, jakými jsou postižení ledvin, očí a nervů. A pokud se tyto komplikace již jednou rozvinou, následná léčba je velmi zdlouhavá a ne vždy úspěšná. Proto i zde platí, že je lepší komplikacím předcházet, než je léčit.

Přeji hodně štěstí.

Přečteno:  16490×

Vyšlo:  19. 5. 2010

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Přidružená onemocnění, Diabetes

 
© Aleš Krupička 2007–2020