Obesity News
Obezita a cukrovka v ČR aneb věrný obraz kvality našeho života

Obezita a cukrovka v ČR aneb věrný obraz kvality našeho života

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

S obezitou souvisí celá řada onemocnění, jako např. vysoký krevní tlak (vyskytuje se téměř u poloviny obézních a u pětiny lidí s normální hmotností), problémy s klouby, páteří, zvýšená hladina cholesterolu a cukrovka (vyskytuje se u cca 20 % obézních a u 7–8 % lidí s normální hmotností). Příčinou vzniku cukrovky 2. typu jsou genetické vlohy po rodičích a také náš životní styl, tj. především způsob stravování a množství pohybové aktivity.

Současný trend ukazuje, že výskyt obezity i cukrovky je stále na vzestupu. Co se týká dětí a mladistvých, tak jejich váha je do velké míry ovlivněna obezitou rodičů. Výskyt cukrovky a vysokého krevního tlaku je nejčastěji rozpoznán mezi 40. a 60. rokem života, přičemž obezita bývá zjišťována mnohem dříve, a to často po 20. roce života. Graf z výzkumu Obezita v ČR (viz níže), který proběhl v rámci projektu Žij zdravě v roce 2008, vypovídá o tom, že podíl lidí s diabetem se zvyšuje s věkem a vyšším BMI.

Co zajímavého přinesl výzkum obezity v ČR dále?

Pouze 9 % žen nevnímá svoji hmotnost jako problém, zatímco u mužů to byl více jak dvojnásobek (19 %). U mužů s nadváhou to bylo dokonce 78 %. V této souvislosti by jistě bylo velmi zajímavé zjistit, jak ženy vnímají nadváhu a obezitu u svých mužů. Přepokládáme však, že by výsledek dopadl podobně, protože tolerance k mužské nadváze je v naší společnosti obecně vyšší.

Obezita a cukrovka v ČR aneb věrný obraz kvality našeho života

Pokud jsou obézní oba rodiče, normální hmotnost má v dospělosti pouze 24 % dětí z těchto rodin. To lze jistě částečně přičíst na vrub genům, nesmíme ale zapomínat, že i stravovací a pohybové návyky, které si s sebou neseme ze své rodiny, se jen těžko v dospělosti mění. Téměř polovina (48 %) dětí z domácností, v nichž měli oba rodiče normální váhu, si udrží normální váhu i v dospělosti.

Přestože se ukazuje, že obezita je více riziková u mužů a muži v ČR mají více rizik s obezitou spojených, u žen zaznamenáváme 2× více redukčních pokusů. A do obezitologických ambulancích dochází 3–4× více žen.

Jednou ze základních příčin obezity a nadváhy je nízká pohybová aktivita – zatímco muži ve výzkumu prokázali pozitivní vztah k tělesné výchově na základní škole, a dokonce přes 20 % z nich podnítila k provozování sportu, dívky více než 2× častěji uvedly, že tělesná výchova je od dalšího sportování odradila. Se sportováním pak naše dospělá populace končí nejčastěji po 25. roce života, a to zejména z nedostatku času.

Co se týká stravování, výzkum potvrdil známou skutečnost – lidé s vyšším BMI jedí pravidelně uzeniny. Zejména ti, kteří konzumují uzeniny při snídani, tento vztah potvrzují, uzeniny k večeři toto nepotvrdily tak silně. Konzumace ovoce a zeleniny se neprojevuje vyšším BMI. A překvapivě žádný vztah k hodnotě BMI nebyl pozorován u konzumace sladkostí, brambor, masa a mléčných výrobků.

Přečteno:  14193×

Vyšlo:  21. 4. 2010

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Přidružená onemocnění, Diabetes

 
© Aleš Krupička 2007–2020