Obesity News
Může se to stát i vám či vašim příbuzným

Může se to stát i vám či vašim příbuzným

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Dnešní doba je charakterizována velkým vzestupem nadváhy a obezity. Na druhé straně však dramaticky vzrůstá i výskyt opačného extrému: poruch příjmu potravy – mentální anorexie a mentální bulimie. V následujícím textu se těmto pojmům budeme věnovat podrobněji.

Mentální anorexie a mentální bulimie postihují v naprosté převaze osoby ženského pohlaví. V popředí obou nemocí je strach až fobie z tloušťky. Dnešní doba je strašením obezitou typická: všude jsou reklamy na hubnutí a hubení jsou prezentováni jako úspěšní a „in“. Tyto nemoci se většinou objevují v pubertě (v dnešní době bohužel není výjimkou mentální anorexie u desetiletých děvčátek) a mají tendenci přecházet do chronicity. Mohou se tedy vyskytovat i v dospělosti.

Přemáhání a potlačení hladu

Pacientky trpící poruchami příjmu potravy rozhodně nepatří mezi „mentálně“ postižené. Ba naopak, tyto dívky jsou velmi často perfekcionistky se samými jedničkami na vysvědčení. U obou skupin pacientek skoro nikdy nejde o opravdové nechutenství. Jedná se spíše o přemáhání a potlačení hladu ve snaze o redukci hmotnosti.

Mentální anorexie

Co je typické pro mentální anorexii:

 • Chorobný strach z obezity.
 • Nekritičnost ke svému tělu, zkreslená představa o vlastním těle, pacientka sama sobě ukládá za povinnost svou váhu redukovat.
 • Nemocní podřizují veškerou denní aktivitu tomu, aby redukovali svou váhu.
 • Snížení váhy si nemocný způsobuje sám tím, že odmítá jídla, "po kterých se tloustne", dále může být přítomno vyprovokované zvracení, vyprovokovaná defekace, užívání léků (anorektik, diuretik), může být přítomno nadměrné cvičení.
 • Pacientky velmi záhy trpí podváhou, následně až kachexií. U dospělých je jedním z diagnostických kritérií body mass index (BMI) nižší než 17,5 kg/m2, u dětských pacientek je předpokladem diagnózy trvale udržovaná tělesná hmotnost na úrovni 15 % pod předpokládanou hmotností daného percentilu.
 • Zastavení menstruačního cyklu.

Pacientky s mentální anorexií se snaží nejprve omezit velmi energetické potraviny – např. sladkosti, tučná masa. Postupně však dochází i k redukci nízkokalorických potravin, může být přítomna i snaha o redukci příjmu tekutin. Navzdory velké vyhublosti mají pacientky s mentální anorexií zvýšený zájem o jídlo, často sbírají recepty, radostně vaří a pečou celé rodině. V kontrastu s velkou vyhublostí jsou pacientky s mentální anorexií velmi aktivní. Jsou schopné denně cvičit až několik hodin.

BMI může být v normálu

Body mass index u pacientek s mentální anorexií bývá nižší než 17,5 kg/m2. Nutno však zdůraznit, že toto není pravidlem, neboť pacientky s mentální anorexií mohou mít i normální body mass index. Tak tomu bývá v případě, když pacientka měla na začátku hubnutí nadváhu či obezitu. Po redukci i 20–30 kg se pak pacientka dostává na normální BMI. Bohužel zcela nezdravým hubnutím.


Mentální bulimie

Pro nemocné mentální bulimií je typické:

 • Neustálé zabývání se jídlem, je zde ale přítomna neodolatelná touha po jídle.
 • Jsou přítomny epizody přejídání se s konzumací velkého množství jídla.
 • Je přítomna snaha o potlačení "výkrmného účinku jídla" buď vyprovokovaným zvracením, zneužíváním  laxativ, diuretik (léky na vyvolání močení), anorektik (léky potlačující chuť k jídlu).
 • Pokud se mentální bulimie vyskytne u diabetických pacientek, můžeme často pozorovat úmyslné porušení inzulinového režimu.
 • U pacientek může být přítomno střídání období hladovění s obdobím přejídání se.
 • Normální či lehce zvýšený BMI.
 • Pacientky s MB mají velmi často zachovalný menstruační cyklus.
 • U pacientek může být přítomen minerálový rozvrat, zejména snížená hladina draslíku, v důsledku opakovaného úmyslně vyvolávaného zvracení.

Mentální bulimie (MB) patří též mezi poruchy příjmu potravy s častým přechodem do chronicity. Pacientky s MB mají normální BMI, mohou mít i nadváhu. Onemocnění bulimií se vyskytuje o něco později než mentální anorexie a pohybuje se mezi 14–18 rokem.

Pacientky s mentální bulimií se zpočátku též snaží o potlačení hladu a redukci příjmu potravin. Nejsou však schopny dodržet přísný dietní režim a postupně u nich dochází k tajnému přejídání a jídelním excesům, které bývají zakončeny vůlí navozeným zvracením, požitím velkého množství laxativ (léky na průjem) nebo excesivním cvičením, resp. kombinací všeho zmiňovaného. Často se objevuje přechod z mentální anorexie do mentální bulimie.

Léčba poruch příjmu potravy musí být komplexní

Pacientky jsou v důsledku totální podvýživy či minerálového rozvratu ve většině případů hospitalizovány na jednotkách intenzivní metabolické péče. Již zde by měla být zahajována psychologická a psychiatrická intervence. Po stabilizaci stavu přichází na řadu hospitalizace na psychiatrické klinice, kde se pobyt nezřídka může prodloužit i na několik měsíců.

Pacientky se zde učí racionálně stravovat. Jedí 6–8× denně menší porce jídla, někdy se užívají i doplňky stravy ve formě nutridrinků. I po skončení hospitalizace jsou pacientky nadále ve sledování psychiatrů, internistů a gynekologů. Bohužel ne vždy se podaří pacientky vyléčit – mentální anorexie může až u 10 % pacientek skončit smrtí. Buďte proto velmi opatrní v kritice postavy vašich dospívajících dětí!

Přečteno:  16273×

Vyšlo:  1. 11. 2007

Poslat článek: e-mailem

Článek je v kategoriích: Životní styl, Ostatní články

 
© Aleš Krupička 2007–2019