Obesity News
Testování nových potravin v praxi 1. díl

Testování nových potravin v praxi 1. díl

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Společný projekt 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Výzkumného ústavu potravinářského v rámci výzkumného grantu IGA MZ ČR sleduje vliv nových potravin na metabolismus, ale také např. chuťové vlastnosti, sytivost a další parametry. Potraviny jsou v rámci tohoto projektu testovány na 3. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze již od roku 2007.

Testování nových druhů potravin má dva hlavní přínosy: s potravinami se seznámí široká veřejnost a odborné veřejnosti přináší cenné informace o chuti, vzhledu, pocitu nasycení a v neposlední řadě i výsledky některých metabolických parametrů po jejich požití. V loňském roce a počátkem letošního roku byly testovány těstoviny, které byly vytvořeny na bázi vaječného bílku. Tyto nové těstoviny byly v testu porovnávány s běžnými vaječnými těstovinami. Dobrovolníci, kteří se účastnili testování, pocházeli z řad zaměstnanců 1. LF UK a VFN v Praze a ze členů VŠTJ MEDICINA PRAHA.

Jak testování probíhalo?

Charakteristiky sledovaného souboru

Účastníci se dostavili ráno v lačném stavu na 3. interní kliniku, kde bylo jejich úkolem zkonzumovat 200 g těstovin. V pravidelných periodách – v čase 0 (před snídaní), 60 a 120 minut – jsme prováděli laboratorní odběry, které byly zaměřeny zejména na sledování pohybu hladiny glykemie, inzulinu a tzv. c-peptidu (látky, která charakterizuje vlastní sekreci inzulinu). Účastníci sami pak na 100milimetrovou úsečku zaznamenávali pocit hladu v čase 0, 60 a 120 minut a chuť či vzhled testovaných nudlí. Po týdnu proběhlo druhé kolo snídaně, při kterém byl postup stejný jako při prvním testování. Pro to, abychom zajistili co nejvíce podobné podmínky testování, jsme pro všechny testovací snídaně dodrželi vždy stejný den v týdnu. Celkem bylo vyhodnoceno 22 žen. Testovány byly pouze ženy, jelikož i v našich ambulancích tvoří ženy cca 80 % veškerého osazenstva a v zájmu zachování ucelenosti souboru při tomto množství testovaných osob nebylo možné kombinovat muže a ženy dohromady. Podrobnější charakteristiku včetně laboratorních ukazatelů ukazuje tabulka.

Výsledky testování

Graf 1: Testované osoby si během testování udržely stejnou hmotnost Graf 2: Testované osoby přišly na obě testování podobně nasyceni
Graf 3: Subjektivní hodnocení pocitu hladu po 60 minutách Graf 4: Subjektivní hodnocení pocitu hladu po 120 minutách

První graf ukazuje, že testované osoby si v období jednoho týdne – tedy během testování obou potravin za podobných podmínek – udržely stejnou hmotnost.

 

Druhý graf vypovídá o tom, že všichni účastníci přišli na obě testování podobně nasyceni, tj. že měli stejný hlad.

Třetí graf ukazuje, že zhruba po 60 minutách po požití obou testovaných potravin účastníci testu uváděli, že mají stejný pocit hladu – charakterizovat jej lze jako velmi malý.

Po dvou hodinách (čtvrtý graf) to začalo vypadat, že nové těstoviny by přece jenom mohly znamenat menší pocit hladu, nicméně po statistickém vyhodnocení se ukázalo, že rozdíl není signifikantní a nelze jej ohodnotit.

Dokončení testu přineseme v příštím čísle Obesity NEWS.

Přečteno:  10185×

Vyšlo:  25. 11. 2009

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Strava, Tipy

 
© Aleš Krupička 2007–2020