Obesity News
Nové perspektivy v léčbě diabetu

Nové perspektivy v léčbě diabetu

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

Vážení čtenáři, ráda bych vás seznámila s novými léky na léčbu cukrovky 2. typu. Tyto léky patří do skupiny tzv. inkretinů, což jsou hormony, které u člověka vznikají zejména v buňkách střevní sliznice. Podnětem pro jejich vylučování je příjem potravy. Pokud hladovíme, hladina těchto hormonů je velmi nízká.

U zdravého člověka je účinek těchto hormonů velmi krátký, trvá přibližně 2−7 minut, následně jsou inkretiny inhibovány enzymy neboli enzymy zastaví účinek těchto hormonů. Mezi nejvýznamnější zástupce inkretinů patří glucagon-likepeptid 1 (GLP-1) a glucose dependent insulinotropic polypeptid/gastric inhibitory polypeptid (GIP).

GLP-1 spatřil světlo světa

Historie objevu těchto hormonů je velmi zajímavá. Poprvé byly objeveny biologem Johnem Engem ve slinách jedovatého ještěra korovce, který žije na jihu USA a v Mexiku. Látka v jeho slinách je velmi podobná lidskému GLP-1. Tato látka patří mezi hormony, které v organismu spolu s inzulinem pomáhají zpracovávat přísun energie z potravy a udržovat hladinu glykemie ve fyziologickém rozmezí.

Mezi hlavní účinky GLP-1 patří zpomalení vyprazdňování žaludku (potrava se tráví pomaleji a pocit sytosti trvá delší dobu) a zvyšování citlivosti B buněk slinivky (buněk, které produkují inzulin) na různé potravinové stimuly. Dalším významným účinkem je snížení produkce hormonu glukagonu (hormon, který zvyšuje glykemii, antagonista inzulinu). Velmi zajímavým účinkem GLP-1 je snížení chuti k jídlu. Na základě výsledků těchto výzkumů byl vyvinut první preparát působící na bázi GLP-1, tzv. GLP agonista neboli inkretinové mimetikum. Tento lék byl, na rozdíl od původního GLP-1 produkovaného střevními buňkami, odolný proti rychlému rozložení enzymy ve střevě. Prvním zástupcem této skupiny na trhu byl exenatid (Byetta). Další preparáty, které obsahují GLP-1, jsou ve stadiu klinických studií.

Hlavní „nevýhodou“ těchto hormonů je jejich aplikace pomocí speciálních per (podobných inzulinovým), a to 2× denně. Nicméně ve stadiu klinických studií jsou preparáty, které se aplikují jen 1× týdně.

Exenatid pomáhá zlepšit kompenzaci cukrovky až o 1 % glykovaného hemoglobinu (dlouhý cukr). Během jeho užívání pozorovali pacienti redukci hmotnosti o 2−5 kg za půl roku při nezměněných stravovacích návycích. Exenatid se může kombinovat s metforminem, deriváty sulfonylurey a tiazolidindiony. Důležitou vlastností je, že nezpůsobuje hypoglykemii.

Gliptiny − další pomoc v boji s cukrovkou 2. typu

Mezi další nové léky na cukrovku 2. typu patří tzv. gliptiny. Jsou to inhibitory enzimu dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4), který „ničí” neboli degraduje výše zmiňovaný GLP-1 produkovaný střevními buňkami. Účinek gliptinů tedy spočívá v tom, že prodlužují účinek tělu vlastnímu hormonu GLP-1. Na trhu se v této době vyskytuje jediný zástupce této skupiny – sitagliptin (Januvia), nicméně ve stadiu klinické studie je další lék − vildagliptin.

Výhodou těchto léků, na rozdíl od GLP-1, je to, že jsou v tabletové formě. Užívají se 1−2× denně podle užitého preparátu. Avšak jejich účinek na kompenzaci cukrovky je o něco nižší, než je tomu u GLP-1. Glykovaný hemoglobin klesá cca o 0,5−0,9 %. Gliptiny patří mezi léky váhově neutrální, to znamená, že při jejich užívání nehubneme, ale ani nepřibíráme. Ani tento preparát nezpůsobuje hypoglykemii.

Přečteno:  14317×

Vyšlo:  27. 5. 2009

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Přidružená onemocnění, Diabetes

 
© Aleš Krupička 2007–2020